Column: Het incasseringsvermogen van het Bergse college

Julien Voets is fractieassistent bij de lokale partij Steunpunt Bergen op Zoom en een zeer betrokken politicus met een duidelijke mening. Voortaan hoort hij bij de lokale politici die af een toe een column aanleveren over een onderwerp dat hier speelt. Dit is zijn eerste bijdrage op ons platform.

Het incasseringsvermogen van het Bergse college

Afgelopen zomer was het allesbehalve komkommertijd. De verhalen schoten als paddenstoelen uit de grond. Het zomerreces was nog niet eens begonnen en wethouder Harijgens reageerde getergd vanaf zijn vakantieadres in Londen. De eerder die week aangekondigde ‘proef’ om grijze containers voortaan om de vier weken te legen,  was niet erg goed gevallen.

Door: Julien Voets

De commotie was onnodig, aldus de bestuurder, omdat zijn plan ‘verkeerd geïnterpreteerd’ was. Kort daarop werd Ton Linssen onterecht beschuldigd van burgerlijke ongehoorzaamheid omdat hij vond dat het overgebleven afval dan maar op het gemeentehuis moest worden afgegeven. Zo’n aantijging stelt echter officieel pas iets voor als het voorstel van kracht is en er dán opgeroepen wordt tot dergelijke acties. De knulligheid qua timing en het op zulke vreemde momenten delen van dergelijke aankondigingen richting de raad en inwoners, komt de neusgaten inmiddels uit. Schaamteloos ging het college ( GBWP-VVD-CDA-GL) vervolgens de zomer in.

De ambtelijke antwoorden brengen het Bergse college echter steeds verder in diskrediet. Ik noem wat voorbeelden. De BuitenBeter app heeft al jaren een discutabele reputatie vanwege de opvolging en afhandeling van meldingen door inwoners. Toen enkele partijen voor de zomer hierover wederom vragen stelden, probeerde wethouder Stinenbosch zich sterk te houden in de discussie. Ze deed een opvallende uitspraak: “…er altijd wel sprake zal zijn van een beperkt aantal gevallen waarin zaken niet geheel lopen zoals wij zouden willen.” Het komt er, zo lijkt het, op neer dat we als gemeenteraad en inwoners begrip moeten tonen voor de beheerders van de BuitenBeter app. Een typisch geval van gebrek aan empathisch bewustzijn.

Luiers en etensresten dienen inwoners vanaf 2020 een maand te bewaren. De onhandige communicatie over dit soort zorgen bij mensen, leidde tot een felle woordenstrijd. De oppositie streed als een bezetene voor de inwoners die ontdaan waren door de aankondiging van wethouder Harijgens. En terwijl er in eerste instantie sprake leek van een definitief voorstel, veranderde de proefballon plots in een raadsvoorstel voor na de zomer. De keutel werd hiermee voorlopig (uitstel van executie?) even ingetrokken en vervolgens werd de burgemeester namens het college ingezet omdat men over de woorden van Ton Linssen struikelde.

Het begrip ‘capaciteit’ blijkt ook een politiek struikelblok. Vragen over capaciteit bij de politie zijn er een ‘mooi’ voorbeeld van. Toen duidelijk werd dat er de nodige uren op gaan aan het heen en weer brengen van arrestanten naar cellen in de regio, leverde dat volgens het college geen problemen op voor het behoud van ‘blauw op straat’. Niet heel lang daarna meldde een politiewoordvoerder dat, vanwege de beschikbare capaciteit, geen prioriteit wordt gegeven aan het onlangs ingestelde vrachtwagenverbod. O, maar dat was toch de noodzakelijke aanpak om de overlast op de centrumring aan te kunnen pakken? Er zijn dus wél capaciteitsproblemen, in ieder geval niet genoeg uren om de gewenste inzet en controles op straat waar te maken.

De communicatie van het Bergse college getuigt van sociale armoede en brengt, mijns inziens, het duale systeem steeds verder in moeilijkheden. Keer op keer fel reageren op vragen van de oppositie en bij gebleken feiten soms ook nog eens de koppen in het zand steken, is niet slim. Dat gaat zetels kosten in 2022. Het college doet er goed aan om zich empathischer op te stellen richting politieke collega’s. Ten slotte zijn die allemáál gekozen door de inwoners. Laat de Halsterseweg-Noord, waar spoedig een beslissing over moet vallen, een les zijn. Ik sluit af met een vraag aan wethouder Van der Velden: Waar is de beloofde handreiking aan de oppositie gebleven?

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl