Column: Het navigatiesysteem voor Artikel-12

Julien Voets is fractieassistent bij de lokale partij Steunpunt Bergen op Zoom en een zeer betrokken politicus met een duidelijke mening. Voortaan hoort hij bij de lokale politici die af een toe een column aanleveren over een onderwerp dat hier speelt. Dit is zijn eerste bijdrage op ons platform.

Het navigatiesysteem voor Artikel-12

Het artikel waarmee Bergen op Zoom uit zijn lijden verlost dient te worden komt steeds dichterbij. Flink geld spenderen aan allerlei investeringen waar de inwoner amper iets van profiteert of terugziet, is dat Gemeente Bergen op Zoom? Niet helemaal. We moeten hiervoor het vergrootglas vooral leggen over ons huidig college. Alvorens we de afslag ‘Bergen op Zoom – Artikel-12’ nemen, wil ik nog een andere richting benoemen.

Door: Julien Voets

Ons huidige college heeft de ambitie uitgesproken om de enorme schuldenlijst van de gemeente terug te dringen. Terwijl we normaliter leren om de hand op de knip te houden in moeilijke tijden, en hoogstens broodnodige investeringen doen, ziet het college redenen om het investeringsniveau hoog te houden. De ‘Brug naar de Toekomst’, zoals het coalitieakkoord van het college heet, zou de uitkomst zijn voor het terugdringen van de schuld in een periode van acht jaar. Als we kijken naar enkele grootschalige investeringen van ons college, dan zien we ambitieuze woorden verpakt in debacles. Ik noem enkele voorbeelden.

De aankoop van het voormalige Suikerlab zou hbo-onderwijs naar onze gemeente brengen. Prachtige woorden klonken vanuit het stadskantoor maar brachten weinig daden. Het voor 3,2 miljoen euro aangekochte pand heeft tot heden weinig opgeleverd. Uiteindelijk besliste de HAS dat zij zich hier niet zal vestigen met een volwaardige opleiding. De hoofdreden van de aankoop is hierbij verloren gegaan.

Het Eventum moest een onderkomen bieden voor Stichting Facilitair Bedrijf, de Zoomvliet Studio van het ROC en Omroepstichting ZuidWest. Na het stilleggen van de bouw is de prijs inmiddels opgelopen tot 4 miljoen euro. Stichting Facilitair Bedrijf heeft inmiddels bekend gemaakt de stekker eruit te trekken, na meerdere financiële injecties en ook Omroep ZuidWest heeft dit jaar een financiële injectie dit ontvangen. De ‘fundamenten’ voor de bouw van Het Eventum liggen al jaren in drijfzand. Toch wilde het college de bouw starten én afronden.

Door voorbeelden als deze komen noodzakelijke investeringen in het geding. De onveilige situaties op de Halsterseweg-Noord, de kruising ter hoogte van Jacob Obrechtlaan – Erasmuslaan en de kruising Markiezaatsweg – Zuiderdreef kunnen maar moeilijk aangepakt worden. We hebben het dan nog niet eens gehad over de recente blunder met het dak van zwembad De Schelp.

Wat verstaat dit college onder het terugbrengen van de schuld? Het moge duidelijk zijn dat de al gedane grote investeringen niet matchen met de werkelijk nodige investeringen, die hiermee in het geding komen. Het college denkt hiermee binnen acht jaar de schuld terug te dringen, maar vorig jaar is dat bedrag zelfs nog gestegen, van 225 miljoen naar 240 miljoen.

Als we het college moeten geloven, zal de schuld binnen acht jaar dalen. Veel inwoners worden inmiddels behoorlijk cynisch van die beloftes. Gaan we nu echt eens aflossen of nemen we de afslag ‘Bergen op Zoom – Artikel-12’? Ik denk dat de Bergenaren in ieder geval niet zitten te wachten op hogere belastingen. Dat is niet het mandaat wat het college ontving na de gemeenteraadsverkiezing van 2018!

 
*Artikel-12: Bij het instellen van dit artikel kan de gemeente extra geld krijgen van Rijksoverheid, in ruil voor een streng financieel toezicht. Bij grote uitgaven moet de gemeente toestemming vragen aan het rijk. Gevolg is soms dat gemeenten de gemeentelijke belastingen omhoog brengen om het huishoudboekje mee op orde te krijgen.
Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl