Column: Politieke keuzes

Adam Ahajaj (23) is raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Per oktober 2019 behoort hij tot de Bergse politici die af een toe een gastcolumn aanleveren over een onderwerp dat hier speelt. Dit is zijn eerste bijdrage op dit platform.

Politieke keuzes

Afgelopen weekend kreeg de gemeenteraad van Bergen op Zoom de begroting voor 2020 aangereikt van het college, bestaande uit burgemeester en wethouders. Voor veel gemeenteraadsleden is dit een moment waar met enige spanning naar uitgekeken wordt, omdat in deze begroting de financiële plannen voor het komende jaar bekend worden gemaakt. Hoeveel geld gaat er waar naartoe?

Door: Adam Ahajaj

Dit is de tweede begroting die ik, sinds dat ik gemeenteraadslid ben, onder ogen krijg. En dit jaar is één zinnetje mij heel erg bijgebleven: “Het mag duidelijk zijn dat zonder draconische maatregelen het ons niet lukt om een sluitende jaarschijf 2020 aan te aanbieden. Hierbij denken we o.a. aan (…) het korten op het armoedebeleid (…)”. Het is altijd weer fascinerend om te zien hoe de 'financieel zwakkeren' in onze samenleving moeten bloeden voor de fouten die gemaakt worden door onze politieke 'elite'. Dat de gemeente Bergen op Zoom in een financieel moeilijke positie verkeert, weten we inmiddels allemaal. We weten ook allemaal dat het huishoudboekje van onze gemeente op de schop moet om de schuldenlast te kunnen verminderen. De vraag is echter waarom de groep die het meest afhankelijk is van het gemeentelijke armoedebeleid, oftewel de mensen die het financieel zwaar hebben, hiervoor moeten boeten.

Armoedebeleid is juist essentieel om zowel op korte als op langere termijn te werken aan structurele lastenvermindering voor de gemeente. Op het moment dat armoedebeleid namelijk slim en efficiënt wordt ingezet, kan dit ertoe leiden dat de gemeente in de toekomst minder kwijt zal zijn aan uitkeringen en andere sociale voorzieningen. Een goed armoedebeleid kan namelijk een verheffend effect hebben: mensen krijgen hulp waarmee zij zich kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij zichzelf en het nageslacht vervolgens een betere toekomst bieden met o.a. onderwijs. Uiteindelijk zijn zij niet meer afhankelijk van het armoedebeleid.

Natuurlijk realiseer ik mij dat het huidige college ergens moet gaan bezuinigen. Het armoedebeleid kán en moet echter buiten schot blijven! In de politieke arena wordt er helaas vaak gedacht aan de korte termijn (de volgende verkiezingen). In dat licht is het voor het huidige college belangrijk om te laten zien dat zij op dit moment daadkrachtig kunnen optreden om de financiële positie ietwat te verbeteren. Met als gevolg dat er op de langere termijn geen fundamentele verbeteringen te zien zullen zijn. En of ze daar nou zo trots op moeten zijn, valt te betwijfelen.

Verandering zal niet ontstaan als er niet verder wordt gekeken dan alleen de korte termijn. Een andere manier van denken is nu nodig om andere resultaten te realiseren in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat we kunnen hervormen op andere thema’s, thema’s die minder pijn doen en die de bevolking van onze gemeente op de langere termijn zullen helpen. In mijn toekomstige columns zal ik voor u uiteenzetten wat mijn beeld daarover is.
 

  • Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.

    Redactie KijkopBergenopZoom.nl