Commando’s trainden op Bergse schietbaan ondanks gezondheidsrisico’s

BERGEN OP ZOOM – Het NOS-programma Nieuwsuur heeft ontdekt dat er onrust heerst onder commando's die trainingen voor anti-terreuracties moesten volgen op een Bergse schietbaan. Er waren al jaren zorgen over de luchtkwaliteit maar die werden heel lang niet erkend door defensie.

Het gaat om de schietbanen van Het Markiezaat. De klachten als hoofdpijn en misselijkheid speelden al veel langer maar werden steeds afgedaan als onzin. Pas in februari van dit jaar is door het Ministerie van Defensie verder gebruik van de drie schietbanen verboden. Toch is er nog tot in september geoefend, het Ministerie gaat onderzoeken waarom.

Luchtkwaliteit

Het betreft particuliere schietbanen en de commando's trainden er al zo'n vijftien jaar. Er waren echter geregeld klachten over de luchtkwaliteit en daarom kwam de arbodienst van Defensie al drie jaar geleden met het advies deze locatie niet langer te gebruiken. Volgens een door Nieuwsuur verkregen vertrouwelijk rapport werden tijdens trainingen zo'n 10.000 patronen afgeschoten ean daar zou de afzuiginstallatie helemaal niet voor geschikt zijn. Er vormden zich dus soms rookwolken en er bleven risicovolle stoffen hangen. Toch werd het arbo-advies niet opgevolgd.

Cultuurprobleem

Defensie zegt naar aanleiding van de bevindingen en een inspectie in 2016 het gebruik van de schietbanen te hebben beperkt maar commando's geven aan daar niets van te hebben gemerkt. Ook de klachten bleven. Totdat begin dit jaar ineens werd besloten 'om gezondheidsredenen' toch geen gebruik meer te maken van de banen. Vreemd genoeg gingen de oefeningen hier echter gewoon door tot in september. Vooralsnog is onduidelijk waarom. Volgens de advocaat Michael Ruperti, die aantal commando's bijstaat in de kwestie, zegt het veel over de veiligheidscultuur bij het Ministerie van Defensie." Militaire vakbond VBM vindt wat gebeurt is 'onacceptabel'.

Zorgen

De commando's maken zich vooral zorgen over mogelijke gevolgen op langere termijn aangaande hun gezondheid. Ze zijn ook lang niet allemaal onderzocht en vinden dat Defensie dat wel moet doen. Volgens een eerder rapport van 2015 waren bij toenmalige tests geen hoeveelheden lood in onderzocht bloed aangetroffen die boven de grenswaarde lagen. Ook in februari gaf Defensie nog aan blijvende schade zeer onwaarschijnlijk te vinden.

Antonio Grosz