Commissie vreest bureaucratie bij centrumregeling Veilig Thuis

Tekst: Han Verbeem. Foto: Pixabay / Madalin Calita

BERGEN OP ZOOM – Veel vragen over de intergemeentelijke Centrumregeling Veilig Thuis West-Brabant. De gemeenten in West-Brabant bundelen de krachten en dat is nodig om efficienter en slagvaardiger te kunnen handelen. Is het allemaal wel nodig, en: welke risico's kleven er aan het opzetten van deze regeling? De raadscommissie had dinsdagavond nog de nodige vraagtekens bij dit raadsvoorstel, dat deze maand door de gemeenteraad wordt besproken. De commissie is bevreesd voor meer kosten, meer burecratie en minder zeggenschap voor de afzonderlijke gemeenten.

Verantwoordelijk wethouder Barry Jacobs kan zich de terughoudendheid voorstellen."Raadsleden hebben nu eenmaal een allergie voor gemeenschappelijke regelingen, en dit is er weer één", merkte wethouder Jacobs op. Maar tegelijk is het van belang dat problemen in de huiselijke sfeer – waar Veilig Thuis voor bedoeld is – snel worden doorgegeven aan de instanties.

Meldingen

Er zijn het afgelopen jaar 1251 meldingen geweest, waarvan 1100 vanuit de politie – zoals Omer Duman van D66 constateert. Hoe komt het dat de politie zo'n groot beroep doet op Veilig Thuis? "Het moet breder onder de aandacht komen van onze inwoners, dat Veilig Thuis er is." Het gaat niet alleen om kindermishandeling, maar ook om andere groepen in de samenleving – zoals ouderen. "Veilig thuis is er voor iedereen, maatschappijbreed", aldus Jacobs.

Discussie

Veel commissieleden kwamen met redelijk technische vragen ('het is tenslotte ook een juririsch-technisch stuk', aldus Jacobs) maar commissievoorzitter Aydin Akkaya gaf geen ruimte voor discussie. "Als u technische vragen heeft, dan stelt u die maar schriftelijk." Donderdag 13 september zullen de raadsleden een definitief besluit nemen over het raadsvoorstel. Het CDA wilde er in de raad nog inhoudelijk over spreken en er een B-stuk van maken (B=bespreken), maar de commissievoorzitter ontraadde dit. Al met al gaat het raadstuk als A-stuk (afhameren) door naar de raad. CDA-raadslid Stefaan Verheugt overweegt er echter alsnog een bespreekstuk van te maken. "Dat gaan we binnen onze fractie bespreken."