Communicatie-advies van VVD betreffende BuitenBeter app

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Joost Pals houdt structureel een kritische vinger aan de pols waar het de communicatie van de gemeente betreft. Daar gaat nogal eens iets niet goed, vindt hij. Deze keer schrijft hij het college aan over hoe meldingen via de BuitenBeter app worden afgehandeld. Dat verdient geen schoonheidsprijs, is zijn oordeel.

In zijn brief maakt hij vooral een punt aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Het eerste betreft een melding over drugsdumping:

Begin juni is er drugsafval gedumpt aan de Ernst Casimirweg. Een inwoner die daar wandelde heeft er op donderdag 8 juni keurig een melding van gemaakt via de BuitenBeter app. Binnen twee uur na de melding kreeg de melder in de app de status “voortijdig afgehandeld” te zien. De melder krijgt, logischerwijze, de indruk dat de melding is afgehandeld, maar de hele berg lag er een dag later nog steeds. Per e-mail ontving de melder een ontvangstbevestiging en een tussenmelding. In de tussenmelding werd genoemd dat het binnen 10 werkdagen zou worden afgehandeld. Echter, ook na die werkdagen is geen afmelding ontvangen. Het werd stil en er volgde geen enkel bericht meer.

"Natuurlijk heeft de melding geleid tot actie", schrijft Pals. "Het drugsafval is opgeruimd en dat is het belangrijkste, maar wanneer iemand de moeite neemt om een melding te maken, is het ook wel zo netjes als de gemeente op haar beurt de moeite neemt om voor terugkoppeling te zorgen. Een berichtje dat het is opgeruimd lijkt ons toch niet een grote moeite? Dat stimuleert om te blijven melden."

Zwerfafval wordt niet opgepakt

En hij heeft nog een voorbeeld, deze keer over zwerfafval. Afgelopen vrijdag werd daarvan een melding gemaakt in wijk Oost, via dezelfde app. Met een fotootje erbij waarop het uitgewaaide plastic is te zien. De reactie die daarop van de gemeente kwam was deze: “Uw melding openbare ruimte wordt niet in behandeling genomen. Bedankt voor uw melding openbare ruimte. Het onderwerp waarover u gemeld heeft nemen wij niet in behandeling omdat: Het onderwerp geen eigendom is of tot de taken behoort van de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Bergen op Zoom."

Klantgerichter en vriendelijker oppakken

Pals schrijft aan het college: "Zo koppel je toch niet terug naar iemand die de moeite neemt om een melding te maken?" Hij wijst erop dat de gemeente rekent op betrokken burgers die het doorgeven als ze zaken ontwaren die niet horen. Die moet je niet op deze wijze afpoeieren, vindt de VVD.  Dat nodigt niet uit om later nog eens wat te melden.

Pals roept de gemeente op er voor te zorgen dat ook meldingen over zwerfvull worden opgepakt en doorgegeven aan Saver. Dat is in zijn ogen service richting burgers. Daarnaast moeten melders op een andere, minder ambtelijke wijze terugkoppeling krijgen voortaan, zodat ze het gevoel krijgen dat hun input wordt gewaardeerd.