Contourennotitie RES West-Brabant gereed

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Foto: Auteur)

BERGEN OP ZOOM – De energietransitie waar Nederland voor staat gaat een zware klus worden. Hierbij volgt het kabinet de klimaatdoelen van Parijs. De doelstelling is om in 2030 de helft minder CO2-uitstoot te hebben, in vergelijking met 1990. In 2050 moet het percentage verminderende CO2-uitstoot 95 procent zijn. Om dit te bereiken is het kabinet afhankelijk van de regio’s, waaronder West-Brabant.

Regionale Energiestrategie

Welke plannen het kabinet ook maakt om de energietransitie succesvol te laten verlopen, de meeste maatregelen moeten lokaal uitgevoerd worden. Regionale overheden kunnen het beste bepalen hoe en waar er maatregelen moeten plaatsvinden. Daarom heeft de overheid het land ingedeeld in 30 energieregio’s. De hoofdtaak van deze energieregio’s is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). De regio’s moeten onderzoeken hoe zij de energietransitie in hun regio willen vormgeven. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor hernieuwbare energie, zoals windenergie en zonne-energie.

De regio’s moeten bepalen hoe en waar deze nieuwe energiebronnen geïmplementeerd moeten worden, ermee rekening houdend dat consumenten toegang moeten blijven houden tot goedkope energie. Eén van de lastigere opgaven is regio’s volledig van het gas af krijgen. Nieuwe innovaties op dit vlak, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zijn niet voor iedere woning geschikt. Het beste is natuurlijk om het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken voor schone energie, zoals waterstofenergie, maar dit is voorlopig nog toekomstmuziek. Ook dan moet rekening gehouden worden met de inwoners, zodat zij gebruik kunnen maken van zowel schone, maar ook goedkope energie. Al deze plannen moet worden vastgelegd in een RES.

De contourennotitie RES

Er is een tijdsplan opgesteld waarbij eerst een contourennotitie RES wordt opgesteld, een conceptnota. De energieregio’s hebben tot juni 2020 de tijd om de conceptnota op te stellen.

De regio West-Brabant is voortvarend te werk gegaan. Inmiddels heeft deze regio de zogenaamde contourennota RES opgesteld. Het is de bedoeling dat de contourennota RES nu besproken gaat worden in alle gemeenteraden van West-Brabant. Zij kunnen dan nog eventuele wijzigingen aanvragen. Wanneer veranderingen in de nota zijn doorgevoerd en alle gemeenteraden van West-Brabant akkoord zijn, wordt de definitieve RES samengesteld. De definitieve RES gaat naar de landelijke overheid die uiteindelijk ook een akkoord moet geven. Daarna vormt de RES de basis voor omzetting naar wetgeving in de lokale gemeenten en voor het uitvoeren van de plannen.

Belangrijkste plannen in de contourennota RES

De belangrijkste doelstelling in de contourennota RES, is dat West-Brabant in 2030 2,2 TWh (Terrawattuur) duurzame energie wil opwekken. Dit staat gelijk aan alle energie die 630.000 huishoudens jaarlijks opwekken. West-Brabant is al op de goede weg, want 1,3 TWh energie wordt inmiddels al duurzaam opgewekt of er zijn plannen voor in een vergevorderd stadium. Dit houdt in dat er voor de helft aan TWh nog plannen uitgevoerd moeten worden. Hoewel 2,2 TWh een doel is, mikt de contourennota RES op minimaal 5,5 TWh aan schone energie in 2030. Mochten er uiteindelijk projecten uitvallen, dan valt de regio toch niet terug onder de 2,2 TWh.