Controle met speurhonden van garageboxen en bergingen in Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom hield op dinsdag 19 december samen met politie, handhaving en speurhondengeleiders een controle in verschillende garageboxen en bergingen in Bergen op Zoom. De controle was onder andere bedoeld om in aanloop naar de jaarwisseling zoveel mogelijk (illegaal) vuurwerk van straat te halen en er is gezocht op verboden middelen. Er werd niets gevonden.

De controle werd uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Handhaving en Toezicht, de politie en een speurhond op drugs en een explosieven/vuurwerkhond van Het Twickelerveld. Omdat er ook locaties van Stadlander tijdens de controle werden meegenomen, werd er nauw samengewerkt met de beheerders van Stadlander. Ook de beheerders/eigenaren van de garageparken verleenden goed hun medewerking.

Aan de hand van aanwijzingen, meldingen en de reactie van de speurhonden traden de controleurs binnen in de boxen. Voor het binnentreden werd eerst de eigenaar of huurder van de box gebeld, zodat diegene in de gelegenheid werd gesteld om de box te openen. Werd dit niet gedaan, dan werd de box opengemaakt door de aanwezige beheerders.

Er is geen vuurwerk aangetroffen en ook geen andere illegale middelen. Burgemeester Margo Mulder stemt dit tevreden: “Ik spreek namens alle veiligheidspartners als ik zeg dat we het belangrijk vinden dat dergelijke controles gedaan worden. Door deze manier van samenwerking kunnen wij daadkrachtig én zichtbaar optreden tegen illegale middelen en tegen criminaliteit. Want mét elkaar staan wij voor een veilige woonomgeving voor onze inwoners. Samen met onze veiligheidspartners zullen we ook in de toekomst dit soort controles steekproefsgewijs uit blijven voeren.

Mijn dank gaat uit naar alle partijen die zich hebben ingezet om deze actie te doen slagen. Ook gaat mijn dank uit naar de eigenaren van de garageboxen en bergingen omdat ze keurig met ons mee werkten.

Meldingen van inwoners zijn ook van groot belang. U kunt een verdachte situatie melden bij de politie (0900 – 8844) of bij de gemeente (www.bergenopzoom.nl/meteen-melden). Doet u dit liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (MMA) door te bellen met 0800 – 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.