Controle Nieuwe Drenck: illegale bewoning, drie auto’s in beslag genomen

BERGEN OP ZOOM – Maandag zijn bij een gemeentelijke controle op camping De Nieuwe Drenck drie auto's in beslag genomen. Verder bleek dat de horecavergunningen niet op orde waren. Ook bleken zeven mensen permanent op het recreatieterrein te wonen, terwijl dat niet is toegestaan. Het ging bij de controle om een gecoördineerde handhavingsactie met politie, ISD, de Belastingdienst en OGGZ.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een reguliere controle, zoals vastgelegd in het Handhavingsuitvoeringsprogramma voor dit jaar. "Naast de brandveiligheid waarborgen, is de aanpak van permanente bewoning een van de doelstellingen", aldus de gemeente. "Permanente bewoning op campings is in onze gemeente niet toegestaan. Voor sommige mensen lijkt er geen alternatief, zij krijgen een helpende hand aangereikt." Ook is bij de controle gekeken naar de bouw- en milieuregelgeving, maar daar bleek alles bij De Nieuwe Drenck op orde te zijn.