Controles schrikken jonge drinkers af

INGEZONDEN MEDEDELING

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht hebben in 2017 in totaal 584 keer gecontroleerd op naleving van de Drank- en Horecawet. Opvallend is dat het aantal geconstateerde overtredingen in cafés aanzienlijk is afgenomen ten op zichtte van voorgaande jaren, terwijl het aantal controles niet is afgenomen. Zo werden in 2017 totaal 8 overtredingen waargenomen in cafés. In 2016 waren dit er nog 20 en in 2015 totaal 22. Deze afname in overtredingen bij cafés wijst erop dat binnen de horeca meer aandacht wordt besteed aan het controleren van de leeftijd bij het schenken van alcohol. Een positieve ontwikkeling dus.

Sinds juli 2014 werken deze gemeenten samen in een zogenoemde boa-pool DHW. Daarnaast wordt op Brabantse Wal niveau binnen de boa-pool ook structureel samengewerkt bij de uitvoering van het zogenaamde brede boa-toezicht door domein I en II boa’s. Belangrijk onderdeel van de naleving van de Drank- en Horecawet is het toezicht op het schenken en verkopen van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Bij de uitvoering van dit toezicht wordt ook gecontroleerd op naleving van andere bepalingen uit de Drank- en Horecawet. In 2017 zijn totaal 40 uiteenlopende soorten overtredingen geconstateerd. De meeste overtreders kwamen er vanaf met een schriftelijke waarschuwing. Er werd 4 keer aan de uitbater een bestuurlijke boete opgelegd, 4 jongeren zijn naar Halt verwezen en 1 keer is proces-verbaal opgemaakt. De controles zijn grotendeels uitgevoerd door middel van onopvallende waarnemingen. Dit betekent dat de toezichthouders zich onder het uitgaanspubliek begeven en in de buurt van de bar proberen te observeren hoe wordt opgegaan met het schenken van alcohol aan jeugdigen.

Ook investeren in preventie

De Brabantse Wal-gemeenten en Tholen vinden zowel preventie als repressie belangrijke onderdelen als het gaat om de naleving van de Drank- en Horecawet. Zowel de jongeren als hun ouders worden nadrukkelijk gewezen op de negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Overmatig alcoholgebruik kan problemen opleveren in de openbare orde en alcohol heeft een negatieve invloed op de lichamelijk en de geestelijke ontwikkeling van jongeren. Daarom worden in alle vier de gemeenten regelmatig preventieve acties gevoerd.

Bewustwording

Ook de politie werkt in het gebied van de Brabantse Wal en Tholen volop mee om het drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Jongeren worden bewust gemaakt van hun gedrag door hen ermee te confronteren. Ook ouders worden hierin betrokken (thuis indrinken). Veilig uitgaan begint immers thuis en de normen en waarden van ouders spelen hierin een zeer belangrijke rol. Bij strafbare feiten wordt door de politie tevens een doorverwijzing voor bureau HALT opgemaakt.

Stockfoto: Pixabay/Gerd Altmann