Convenant betekent vervolg voor project dat statushouders arbeidskansen biedt

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Barry Jacobs is verheugd vanwege de restultaten van een recent ingezet initiatief, dat statushouders de kans biedt zich op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het grote logistieke bedrijf Bleckmann heeft een aantal van hen in het team opgenomen en de eerste resultaten zijn zeer bemoedigend.

Het is een samenwerking tussen ISD Brabantse Wal, Bleckmann Fashion & Lifestyle Logistics en EBC Taleninstituut. Onderdeel van het integreren is de Nederlandse taal leren en dat wordt hier gecombineerd met werkervaring opdoen. Best pittig dus, want er komt veel tegelijk op de deelnemers af. Toch zijn ze blij met de geboden kansen en de betrokken organisaties zien nu al dat het werkt, terwijl pas in maart is begonnen met het project.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In een kort welkomstwoord legde Business Unit Director Joris van de Westelaken uit dat MVO een groot goed is bij zijn bedrijf. Er worden hier al veel langer veel kansen geboden aan mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgever sloot dan ook met veel enthousiasme aan bij dit initiatief.

Wethouder Jacobs kreeg vervolgens het woord. Hij vertelde dat het hem goed deed te ontdekken dat ook de mensen op de werkvloer het goed oppakken en de nieuwe collega’s in het team hebben opgenomen. Juist de ervaring en kennis daar is van belang voor deze nieuw medewerkers. De bestuurder ziet projecten als dit als belangrijke business cases die nieuwe inzichten en kennis op kunnen leveren bij zowel de inburgering als verdere begeleiding van statushouders, bijvoorbeeld als het om werk vinden gaat. Om de samenwerking een meer vaste vorm te geven, is donderdag middag in één van de grote hallen bij de logistieke dienstverlener een convenant ondertekend.

Eén grote familie

Namens de statushouders die de geboden kansen hebben aangegrepen, nam Jafar Bait Sayahi even het woord. Het vertelde dat Bleckmann nu al voelt als één grote familie en sprak z’n dank uit richting alle mensen die hem en de andere statushouders vooruit helpen: “Het is fijn dat we hier deze kansen krijgen, we willen graag vooruit.”