Coördinatie werkgroep aangepast sporten in handen van Fitfabriek

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – De F!TFabriek neemt de coördinatie op zich van de werkgroep Aangepast Sporten. Sportcoach Roel van Tiggelen neemt het stokje over van Spado-erelid Jeroen Jonkers. Van Tiggelen gaat zijn netwerk inzettten om de werkgroep nog meer slagkracht te geven.

De F!TFabriek heeft directe contacten met sportverenigingen, sportaanbieders, de gemeente, zorginstellingen, speciaal onderwijs, buurtsportcoaches uit omliggende gemeenten en met therapeuten. Dat kan de doelstellingen van Aagepast Sporten alleen maar versterken, is de gedachte.

Toegankelijk

De lokale werkgroep Aangepast Sporten zet zich in om sporten voor iedereen binnen de gemeente toegankelijk te maken, dus ook voor mensen met fysieke en verstandelijke beperkingen. Via dit initiatief en in samenwerking met het speciaal onderwijs, maar ook met diverse andere partijen, zal getracht worden om de huidige activiteiten voort te zetten en het aantal deelnemers per activiteit te verhogen. Het streven is dat sporters door middel van de werkgroep de weg naar de Bergse sport(verenigingen) vinden en er zich thuis voelen.

De werkgroep bestaat sinds 2012 en sinds het begin heeft Jeroen Jonkers de coördinatierol van deze werkgroep op zich genomen. Na zes jaar draagt Jeroen deze werkzaamheden over aan Roel van Tiggelen. Mede door de toekenning van een Sportimpuls heeft deze werkgroep een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is het taak van de sportcoach om deze ontwikkeling te continueren.

Regionaal loket

In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom wil de F!TFabriek het sporten voor mensen met een beperking promoten. Het sportloket West Brabant-West is een samenwerkingsverband tussen vijf gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Tholen en Halderberge. Het regionale loket is aangesloten bij de landelijke infrastructuur website en applicatie ‘Uniek Sporten’ van het Fonds Gehandicaptensport. Door de samenwerking met het Fonds Gehandicaptensport wordt het mogelijk om op zowel regionaal als landelijk niveau potentiële sporters beter van dienst te kunnen zijn bij een hulpvraag. Het totale aanbod voor aangepast sporten is te vinden op www.unieksporten.nl.