Cursus Gastheerschap Waterpoort

Waterpoort is de naam voor het gebied dat ligt op de grens van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

INGEZONDEN MEDEDELING

Waterpoort en IVN organiseren samen de cursus Gastheerschap Waterpoort. Deze gaat op 8 november 2016 weer van start. Waterpoort telt ondertussen al 34 enthousiast gastheren en gastvrouwen. Zij maken hun gasten wegwijs in dit bijzondere gebied. Maar ze zijn samen ook onderdeel van het uitgebreide netwerk van samenwerkende ondernemers die het gebied promoten.  

Deze cursus is bedoeld voor alle bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen bij recreatie en toerisme in het Waterpoortgebied. Zoals hotels, campings, B&B’s, theetuinen, restaurants, jachthavens of agrotoerisme. Ook bedrijven in oprichting kunnen deelnemen. Deelname is mogelijk door één of twee personen per bedrijf of instelling, afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen.

Praktische informatie
Deelname aan de cursus kost slechts € 80,00 p.p. De cursusdata zijn dinsdagmiddag 8 november, 22 november, 13 december en 10 januari van 13.00 – 17.00 uur. De deelnemers krijgen informatie over het ontstaan van het gebied, cultureel erfgoed, toeristische en recreatieve mogelijkheden, natuurgebieden en de flora en fauna. Daarnaast zijn excursies, mogelijkheden voor recreatief medegebruik en uitwisseling tussen de gastheren en hun bedrijven een belangrijk onderdeel van de cursus.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 15 oktober 2016 aanmelden via deze link.

Foto's © Cluster Natuur, Water & Milieu, Afdeling Project- en Programmamanagement, Provincie Noord-Brabant