D66 heeft grote twijfels over nut van bomenkap aan Plasticslaan

BERGEN OP ZOOM – D66 heeft er kennis van genomen dat het Waterschap een flink aantal bomen wil weghalen aan de Plasticslaan. Raadslid Carinne Elion-Velter stelt schriftelijke vragen aan het college over het nut van deze actie.

De aankondiging stond tussen de gemeentelijke mededelingen. Het voornemen is om essen te rooien aan de Plasticslaan, met name omdat het Waterschap dan beter kan baggeren in de ernaast gelegen sloot. Aan de andere zijde ligt helemaal geen sloot maar om 'het evenwicht te bewaren' wordt daar een evenredig aantal bomen verwijderd. In totaal gaat het om 49 bomen. "Resultaat: 49 lege plekken langs de lange Plasticslaan waar eerder nog wat groen de tamelijk grauwe doorgangsroute opvrolijkte", aldus Carinne Elion-Velter.

Twijfel over noodzaak

D66 is duidelijk geen voorstander van het plan en vraagt zich af of de kap noodzakelijk is voor de baggerwerkzaamheden of deze alleen maar vereenvoudigt. Dat laatste zou geen reden mogen zijn voor zo'n maatregel, vinden de democraten, en dat geldt helemaal voor de puur esthetische overwegingen voor de bomen aan de overzijde. Het kale industriegebied heeft al zo weinig groen, stelt het raadslid vast. Ze verwijst naar het Bomenbeheersplan dat door de Commissie Stad & Ruimte op 14 december nader wordt behandelt, dat qua zorgvuldigheid haaks zou staan op deze massale bomenkap. Namens haar fractie vraagt ze het college naar de noodzaak van dit plan en roept op om samen met het Waterschap nog eens over alternatieve oplossingen na te denken voor het vereenvoudigen van de baggerwerken.