D66: Lokaal kan inzet wijkverpleging en thuiszorg echt efficiënter

BERGEN OP ZOOM – In de ambulante zorg gaat dagelijks te veel tijd verloren aan inefficiënt werken, stelt D66 Bergen op Zoom. De fractie vindt dat dit lokaal beter geregeld kan en moet worden, schrijven burgerlid Jovita Dorigo en raadslid Ömer Duman.

De inzet van wijkverpleging en thuiszorg gaat te veel op aan reizen van A naar B en aan organisatorische rompslomp, stelt de fractie in een schrijven aan het college. Omdat de cliënt niet naar de zorg komt, moet de zorg naar de cliënt. Daarmee gaat het om heel wat verplaatsingen per dag van gekwalificeerde, schaarse en dure hulp, melden Dorigo en Duman. Het gaat in hun ogen ten koste van de efficiëntie en er is lokaal best het een en ander te verbeteren, denken ze.

Reistijd berekenen

De partij betwijfelt of er wel altijd even logisch gepland wordt, waardoor onnodig lange afstanden tussen te bezoeken adressen ontstaan. Door in samenspraak met cliënten andere routes te plannen, met een meer logische volgorde, zou minder reistijd nodig zijn. Het helpt ook als er in buurten met weinig parkeergelegenheid, met name de binnenstad, plaatsen gereserveerd zijn voor zorgverleners, denkt D66. Zelfs het in rekening brengen van reistijd wordt als idee geopperd. Werkgebieden concentreren en deze specifiek toekennen aan bepaalde zorgaanbieders is eveneens een optie, aldus de fractiegenoten. De partij wil graag een reactie van het college op de geopperde ideeën.

Afbeelding van Annalise Batista via Pixabay