D66 stelt kritische vragen over Markiezaat Container Terminal

BERGEN OP ZOOM – Namens D66 hebben raadslid Adriaan Bakx en burgerlid Carinne Elion-Vater aan het College van B & W vragen gesteld over de Markiezaat Container Terminal van Meeus Group. De D66 fractie vindt dat deze terminal zo snel mogelijk verplaatst moet worden.

Onlangs liet een ambtenaar namens de gemeente weten dat de bestaande containerterminal op de huidige plaats kan blijven, vertelt het schrijven. D66 vindt dat geen goed idee, mede vanwege de groei die de terminal doormaakte en die wellicht ook doorzet. Het feit dat de terminal zo dicht bij bestaande bebouwing en bij de nieuwe wijk Scheldevesting ligt, baart de fractie zorgen. Ze schrijft erover: “Het grote aantal containers is door de hoge stapeling visueel ongewenst en door het grote aantal verplaatsingen qua geluidsoverlast onacceptabel.” Er zijn veel klachten van omwonenden, aldus de brief.

Volgens D66 worden de containers nu vijf hoog gestapeld, wat niet conform de regels zou zijn. De fractie wil weten of de gemeente dit gedoogt. Ook zijn er vragen over de huurovereenkomst van deze locatie. Die zou verlopen op 1 januari 2019 maar de lokale democraten betwijfelen of er al gesproken is over het niet verlengen hiervan. De fractie wil weten van B en W hoe de actuele stand van zaken is omtrent de terminal en de toekomst hiervan, en vraagt om inzage van de huidige huurovereenkomst. Bovendien wordt gevraagd om een uitspraak omtrent de wenselijkheid van dergelijke grootschalige containeractiviteiten zo dicht bij de bebouwing.