D66 trekt opnieuw aan de bel over granulaat in kunstgras

Een nieuw rapport van de RIVM over milieubelasting door granulaatkorrels in kunstgras, is voor D66 aanleiding tot het schrijven van een brief aan het college. (Foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM- De fractie van D66 scrhijft opnieuw een brief aan het college van B&W over de risico's van rubbergranulaat bij sportvelden. De aanleiding is een nieuw rapport van het RIVM over granulaat op kunsgras, zo schrijven raadslid Ömer Duman en Jovita Dorigo.

Uit het RIVM-rapport 2018-0072 zou geen eenduidig gunstig beeld naar voren komt met betrekking tot de milieubelasting door het gebruik van granulaatkorrels, stellen de briefschrijvers. "Daarom beveelt het RIVM aan om maatregelen te treffen om de verspreiding van rubberkorrels naar bermgrond te voorkomen en de uitstoot van stoffen via drainagewater te beperken."

Gezondheidsrisico's

De fractie van D66 wil van het college weten, of deze op de hoogte is van de nieuwe ontwikkelingen. Ook verwijzen Duman en Dorigo naar eerdere onderzoeken over granulaatkorrels, waarover D66 in 2017 ook al een brief schreef. "Welke conclusies zijn er indertijd getrokken over de gezondheidsrisico’s", merken de twee politici op. Zij vragen het college: "Is hierin tussentijds verandering gekomen en tot welke maatregelen heeft dit alles geleid? en: welke conclusies trekt u uit de rapportages over de milieubelasting van het gebruik van granulaat?" Voorts willen de politici weten welke maatregelen er getroffen gaan worden en wat de gevolgen zijn voor de drainagevoorzieningen. Daarbij merken ze op dat er risico's zijn op verspreiding door harde wind en door bewerkingenen met een bladbazer. Tenslotte bevraagt D66 het college over de wijze van monitoring en over het gevoerde beleid op materiaaltoepassingen bij nieuw aan te legen banen.