D66 wil antwoord op vragen over brandweerkazerneterrein

BERGEN OP ZOOM – De fractie van D66 is nog niet voldoende geïnformeerd over de gang van zaken betreffende het braakliggende brandweerkazerneterrein aan de Westersingel. Dat meldt Carinne Elion-Valter in een schrijven met vragen aan het college.

De gemeentegriffie liet in een nieuwsbrief onlangs weten dat vastgoedbedrijf Fivente afziet van verdere procedures. Eerder stonden de gemeente en de ontwikkelaar juridisch lijnrecht tegenover elkaar omdat de geplande woonzorgvoorzieningen niet door mochten gaan. Elion schrijft: “U meldt ook dat u streeft naar verkoop en terug komt bij de raad in het tweede kwartaal van 2020. Via de krant vernemen wij dat er nog een bijeenkomst met de raad komt. Dat hadden we wel in de brief willen lezen.”

Vragen

De D66-fractie wil over een aantal zaken geïnformeerd worden, meldt Elion. Duidelijk moet worden waarom Fivente afziet van de procedures en of daar voorwaarden aan vastzitten. Ook wil de partij weten wat de bedoeling is van de aangekondigde ‘informerende bijeenkomst’: wanneer gaat die plaatsvinden en met wie?

Parkeren en verkeer

Het tekort aan parkeerruimte in de buurt is alom bekend. Wat echter de norm is en in hoeverre die niet wordt gehaald, is onbekend. Dat wil de fractie boven tafel hebben. Tevens vraagt de partij zich af of in de verkoop van het terrein wordt meegenomen dat er betaalbare parkeergelegenheid voor bewoners wordt gecreëerd. Het liefst met een half boven het maaiveld gelegen parkeerruimte, dit om te voorkomen dat er allerlei luchtinstallaties moeten worden aangelegd. Verkeersveiligheid en de toegang en verbinding met de Zeeland en de binnenstad zijn ook belangrijk, meldt de brief. De hieraan gestelde voorwaarden moeten duidelijk worden.

Aanzicht

Een ander punt vindt D66 het aanzicht van wat er komt. Het college wordt gevraagd duidelijkheid te verschaffen over wat er mag, bijvoorbeeld als het de maximale hoogte en massiviteit van de gevel betreft. De hoogte en kapvorm moeten conform het Ontwikkelingsplan Westersingel zijn en het complex dient aan te sluiten bij zowel de historische binnenstad als de bestaande bebouwing aan de Westersingel en de Bruinevisstraat. Verder wil de partij weten of er voor aanvang van de bouw gekeken wordt naar eventuele archeologische resten ter plekke. Eerder was het uitgangspunt dat bouwen op deze plek latere ontwikkeling van de Westersingel of het Havenkwartier niet in de weg mag zitten. Fractievoorzitter Elion en haar partijgenoten willen weten of dat nog steeds het geval is.