D66 wil nadere uitleg over faillissement Facilitair Bedrijf

BERGEN OP ZOOM – Eerder deze week werden raadsleden geïnformeerd door het college over het faillissement van het Facilitair Bedrijf (FB), dat plots een feit was. Ook voor de gemeente kwam dat blijkbaar als een verrassing. Die was nog in overleg met de organisatie, zo werd aangenomen.

Ook bij D66 keken ze nogal op van het nieuws. Fractievoorzitter Carinne Elion-Valter wijdt er een brief aan en vraagt aan B en W om uitleg. Haar fractie wil weten wat de toedracht is van het plotse faillissement en of het financiële gevolgen heeft voor de gemeente. Ook heeft de partij behoefte aan specifiekere informatie, over bijvoorbeeld de huurschuld die het FB open had staan bij de gemeente en in hoeverre die de oorzaak is geweest van de financiële problemen. Had kwijtschelding een en ander kunnen voorkomen, vraagt Elion zich af.

Cijfers boven tafel

De gemeente neemt de organisatorische taken van het FB nu waar, om te voorkomen dat het lokale culturele en verenigingsleven vastloopt. Vanzelfsprekend kost ook dat geld en D66 wil graag die relevante bedragen inzichtelijk hebben, onder meer om te kunnen bepalen of dit inderdaad een besparing oplevert. Blijkbaar is bij de partij zelfs niet duidelijk waarom het FB nu precies moest verdwijnen. De fractievoorzitter wil daarover tevens tekst en uitleg. Omdat anderzijds veel niet-wettelijke taken door de gemeente afgestoten zijn of worden, bevreemdt het haar nog meer. Ze vraagt zich zelfs af of er nog een doorstart in zit en wil als laatste weten hoe er met de vele betrokken vrijwilligers is en wordt omgegaan.