D66 wil paal en perk aan sluipverkeer vrachtwagens

BERGEN OP ZOOM – D66 wil paal en perk stellen aan sluipverkeer van vrachtwagens door woonwijken. Chauffeurs van en naar bedrijventerrein Theodorushaven kiezen nog te vaak een zuidelijke route langs de Markiezaatsweg en Antwerpsestraatweg. Bovendien rijden ze veel te hard. Dat schrijven D66-raadslid Adriaan Bakx en duoraadslid Corinne Elion in een brief aan het college van B&W. "Er is reeds in het verleden gesproken over een nachtelijk rijverbod, doch dit is ingetrokken na protest uit industriële hoek", zo memoreert het tweetal.  "Welke maatregelen zijn er thans tegen de hiervoor vermelde rijroute van het vrachtverkeer?"

De coalitiepartij wil van het college concreet weten welke maatregelen genomen worden om het verkeer buiten de bebouwde kom te houden. Volgens D66 is het 'staand beleid' dat het vrachtverkeer uit zuidelijke richting via de A4 en de noordelijke randweg behoort te rijden. Dat is ook zo verwoord in het Verkeersplan van 2013, waarbij plechtig beloofd werd de Markiezaatsweg niet verder te belasten. DIt na klachten en opmerkingen van omwonenden.

Toegenomen verkeersdruk

D66 vermoedt dat er wel degelijk een toegenomen verkeersdruk is en vraagt het college deze signalen verder te onderzoeken. "Bent u bereid om na te gaan of en in welke mate daadwerkelijk sprake is van toegenomen vrachtverkeer op genoemde weg en daartoe bijvoorbeeld spoedig een meting te houden", zo vragen de D66-politici aan het colLege. Verder willen ze weten welke concrete maatregelen B&W willen treffen om deze gang van zaken in de toekomst te voorkomen.