D66 wil vooraf duidelijkheid over Nieuwe Vesting fase 2

BERGEN OP ZOOM – D66 wil voorkomen dat omwonenden, politiek en andere belanghebbenden straks weer voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom vraagt de partij vooraf aan het college wat er exact aan bouw en voorzieningen gaat komen op het nu nog kale deel van De Nieuwe Vesting.

De wijk in aanbouw is inmiddels voor ongeveer de helft vol gebouwd. De eerste fase is echter “niet zonder slag of stoot gegaan”, stelt D66 vast in een schrijven aan B en W. De gedachte is dat hieruit geventileerde ‘leerpunten’ nieuwe reuring moeten voorkomen. Daarom vragen fractievoorzitter Carinne Elion en burgerlid Berend Doedens om duidelijkheid vooraf. Ze willen de plannen inzien. Daarnaast willen ze weten of hierin ook nieuwe duurzame ontwikkelingen zijn meegenomen.

Bouwhoogtes

De D66’ers willen concreet geïnformeerd worden, valt te lezen in hun brief. Over wat er werkelijk gaat komen in de nieuwe wijk maar ook wat daarvan de bouwhoogtes worden. En vanuit duurzaamheidsoogpunt: of er aan elektrische mobiliteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen is gedacht? Het liefst willen ze schetsmatig een beeld krijgen van hoe de nieuwbouw aan gaat sluiten bij de bestaande bebouwing aan de Vissershaven. Maar ook hoe bijvoorbeeld de grote schoorsteen een deel van de wijk wordt, of de industriële geschiedenis van het gebied straks terug te zien is en hoe historische bruggen en archeologische vondsten in ere worden hersteld.  

Parkeren en duurzaamheid

Naast over het aanzien van de wijk, heeft D66 vragen over de werkwijze, veiligheid en verkeersplannen. “Wat is er geleerd van de ontwikkeling van fase 1?”, wordt het college gevraagd. Tevens willen Elion en Doedens weten of er al concrete plannen voor parkeerstructuur, laadpunten voor elektrisch rijden en moderne oplossingen als deelauto’s zijn. De partij maakt daarnaast een punt van duurzaamheid, klimaatadaptatie en hittestress en informeert naar wat hiermee gebeurt. Als suggestie wordt natuurinclusief ontwikkelen aangedragen. Dit kan volgens de partij een flinke boost geven aan biodiversiteit in de stedelijke omgeving en zelfs overlast van plaagdieren reduceren.