Dak van De Schelp wordt toch opgeknapt, PvdA stelt vragen

BERGEN OP ZOOM – In tegenstelling tot eerdere berichten moet het dak van zwembad De Schelp alsnog worden hersteld. Er komen dus opnieuw kosten bij. De fractie van de PvdA stelt vragen over de gang van zaken. Tot voor kort zeiden gemeente en de aannemer immers dat er niets aan hoefde te gebeuren.

In januari liet het college nog weten aan de raadsleden dat een eerder plan om zonnepanelen te plaatsen op het zwembad kwam te vervallen. Toen leek er niets aan de hand met het dak. Het plaatsen van de collectoren ging vooral niet door omdat het verwachte rendement tegenviel en er dan een dure dragende constructie op het gebouw moest komen. Over de staat van het dak werd niet gesproken.

Dat gebeurde wél toen in maart meerdere raadsleden een rondleiding kregen in het zwembad, waarbij de voortgang van de verbouwing werd getoond. Er is toen vanuit meerdere fracties gevraagd of er andere gebreken of problemen aan het licht waren gekomen, aldus PvdA-raadsleden Joey van Aken en Adam Ahajaj. De aannemer gaf aan dat die er niet waren, schrijven zij aan B en W.

Nieuw onderzoek

Groot was daarom de verbazing toen op 26 april schriftelijk werd gemeld aan de raad dat er toch het nodige aan het dak moet gaan gebeuren. Er is inmiddels een onderzoek naar gedaan en daaruit bleek dat vervanging van de dakbedekking niet kan worden uitgesteld. De meerkosten worden betaald uit de onderhoudsbudgetten, aldus de brief. Voor de PvdA reden om zich af te vragen hoe dat zo plots wordt ontdekt, op zo’n laat moment in de verbouwingsperiode.

Prijskaartje

Er blijkt door de aannemer een lekkage te zijn ontdekt en naar aanleiding daarvan in het hele dak alsnog gecontroleerd door twee gespecialiseerde bedrijven. De uitkomst: het verkeert in slechte staat, de PVC bedekking is aan het verharden en begint breekbaar te worden. Van Aken en Ahajaj willen weten wat hier voor prijskaartje aan hangt en hoe het kan dat dit de geplande datum voor heropening niet in gevaar brengt. Het gaat immers om extra werkzaamheden en die kosten tijd. De fractie wil eveneens uitleg over de door de gemeente genoemde 540.000 euro aan misgelopen opbrengsten vanwege de sluiting. Dat bedrag willen de PvdA’ers graag eens gespecificeerd zien.