De Bekker vraagt CvdK om integriteitsonderzoek Focusakkoord

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Illustratie: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse politicus Maikel de Bekker heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) om een integriteitsonderzoek gevraagd naar de begeleiding bij de uitvoering van het Focusakoord. De Bekker richt zijn verzoek aan de CvdK in zijn hoedanigheid als Provinciaal Statenlid voor het Forum voor Democratie (FvD). In Bergen op Zoom is Maikel de Bekker tevens burgerlid bij de fractie van Lijst Linssen.

Nagenoeg de voltallige Bergse gemeenteraad, uitgezonderd de fractie van Lijst Linssen, heeft oud-wethouder en formateur Arjan van der Weegen en Ad Verbogt gevraagd om als begeleiders op te treden. De Bekker schrijft aan Wim van de Donk, de Brabantse CvdK, dat zijn Statenfractie “via een mail van een lokale partij” het bericht heeft ontvangen van de mogelijke integriteitskwestie. De Bekker vraagt aan Van de Donk of hij op de hoogte is van de kwestie en of de CvdK een bemiddelingsrol voor zichzelf ziet weggelegd.

Onderzoek en gesprekken

De Bergse politicus heeft er moeite mee dat Van der Weegen en Verbogt, als architecten van het Focusakkoord, nu als begeleiders worden ingehuurd door de gemeente. Ook omdat Van der Weegen als oud-wethouder en raadslid nauw is verweven met de Bergse politiek. “Nu het werk van dit proces erop zit worden beide heren ingehuurd om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur, noodzakelijke bezuinigingen, herstructurering van de ambtelijke organisatie”, aldus De Bekker. “Om voorts gesprekken met ambtenaren en directie en raadsfracties te plegen.” De Bekker vraagt daarom: “Wat is de mening van de Commissaris van de Koning over het in korte tijd wisselen van verschillende politiek- bestuurlijke functies en of opdrachten in mogelijk conflicterende context, zoals in de hierboven beschreven constructie?”

Vrij handelen in woord en daad?

Volgens De Bekker zouden de inwoners zich afvragen “in hoeverre een dergelijk onderzoek onafhankelijk kan worden uitgevoerd en hoe betrokken ambtenaren, bestuurders en raadsleden in woord en daad vrij kunnen zijn in hun handelen.” Om deze inhuur-opdracht te kunnen vervullen zal het huidige raadslid Van der Weegen zijn functie neerleggen, merkt De Bekker op. “Het raadslid heeft tevens aangegeven na de opdracht het raadslidmaatschap weer op te pakken met de mogelijkheid in de nieuwe bestuursperiode weer aan de slag te gaan als wethouder.” Ook richt De Bekker zijn pijlen op burgemeester Petter, “die in de media heeft aangegeven dat hij zich verheugt op de handelswijze.” Inmiddels heeft procesbegeleider Arjan van der Weegen laten weten de aanval van De Bekker te betreuren, en zich niet te herkennen in het in de brief geschetste beeld.