De Familieraad van GGZ WNB is op zoek naar enthousiaste leden

INGEZONDEN MEDEDELING

HALSTEREN – De Familieraad van GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) behartigt de collectieve belangen van alle familieleden en naasten van cliënten. De raad vormt een schakel tussen cliënten en familieleden en/of naasten en zet zich in voor het familiebeleid binnen GGZ WNB, zowel op de afdelingen als voor ambulante cliënten. Zij praten mee over beleid, organisatie en de kwaliteit van de zorg. De Familieraad adviseert de Raad van Bestuur en wordt structureel betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie

Familieleden weten als geen ander wat het betekent als een naaste wordt opgenomen of in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanuit die ervaring is er een raad bestaande uit familieleden, naastbetrokken of contactpersonen van cliënten die bij GGZ WNB in behandeling zijn.

Familieleden of andere naasten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van cliënten. Zij vormen vaak het belangrijkste netwerk voor hen. GGZ WNB wil familieleden of andere direct betrokkenen dan ook zoveel mogelijk betrekken bij de zorg. Ook in dit kader speelt de Familieraad een belangrijke rol.

Op dit moment bestaat de familieraad uit 5 personen. Zij worden bijgestaan door een ondersteuner van GGZ WNB. De familieraad vergadert eens per maand op donderdagavond en ongeveer twee keer per jaar op een middag.

Versterkt u de familieraad?

De Familieraad is op zoek naar enthousiaste leden die graag aan de collectieve belangenbehartiging van familieleden van cliënten wil werken. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de ondersteuner van de raad via familieraad@ggzwnb.nl of telefonisch via (0164) 28 91 00 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00-16.00 uur. 

Over GGZ WNB
GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wij hebben deskundige teams in huis voor iedere leeftijd, van jong tot oud. Jaarlijks vertrouwen ongeveer 6.500 cliënten erop dat onze medewerkers hen zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit met het doel dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.