De Gentiaan gaat tegen de vlakte voor nieuwbouw

BERGEN OP ZOOM – Het plan gaat zo’n 25 miljoen kosten en wordt in twee fasen uitgevoerd. De Gentiaan wordt gesloopt, is eerder deze week aan de bewoners en ondernemers aldaar medegedeeld. Er moet een nieuwe voorziening ontstaan voor zowel wonen als winkelen en horeca.

Het woon- en winkelcomplex De Gentiaan aan het Piusplein en de Kastanjelaan gaat plaats maken voor nieuwbouw. Ook het Piushof is in de plannen betrokken. Wonen, ondernemen en ontmoeten gaan hier straks samenkomen, aldus een verlaat persbericht van de wooncorporatie, nadat de informatiebijeenkomst van woensdag last-minute was afgeblazen bij 'gebrek aan voldoende animo'.

Renovatie te duur

Ik een al in 2015 gepresenteerde visie van de gemeente en Stadlander, waarin werd uitgegaan van behoud van de woningen en winkels, heeft het niet gered. Toen vorig jaar bleek dat de balkons en galerijen van De Gentiaan niet meer voldeden aan de huidige veiligheidseisen en dat de kosten voor renovatie de pan uit rezen, is alsnog besloten om het complex te vervangen voor nieuwbouw. Alle ondernemers en bewoners moeten er dus uit.

Die uitstroom en de daaropvolgende sloop gebeurt in twee fasen. Voor de gebruikers van de zijde aan het Piusplein (fase één) ligt nu een sociaal plan ter beoordeling bij de huurdersbelangenvereniging.

Herontwikkeling

De voorbereidingen voor de herontwikkeling zijn ook al gestart, meldt Stadlander. Wat er moet komen is ‘een levendig centrum met een diversiteit aan winkels, dienstverlening en horeca, een nieuwe Akmarkt en een gevarieerd woonaanbod met appartementen in de sociale huur-, vrije huur- en koopsector.’ Volgens het persbericht is er in de nieuwbouwplannen tevens een rol weggelegd voor de Piushof. Wat die wordt valt uit het bericht helaas niet op te maken en de corporatie is na half vijf ’s middags niet meer bereikbaar voor een toelichting.