‘De laatste kans voor de Vismarkt en voor de ouderenzorg in de binnenstad’

Omwonende Jan van der Weele overhandigt wethouder Evert Weys de handtekeningen. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Straatgenoten Jan van der Weele en Erwin Binck -beiden wonend aan De Engelse Hof in de Geweldigerstraat- maken zich sterk voor een snelle herontwikkeling van het oude Ketrientje. Al jarenlang kijken de omwonenden aan tegen de dichtgespijkerde ramen en ze maken zich zorgen over de toenemende verloedering van de buurt. Drie weken geleden namen ze het initiatief tot het opstellen van een petitie die inmiddels 918 handtekeningen heeft opgeleverd. Vanmorgen hebben zij de lijst overhandigd aan wethouder Evert Weys. Ook de Bergse raad krijgt een afschrift van de lijst, aldus Van der Weele.

De stapel handtekeningen bestaat deels uit prints van online ingevulde steunbetuigingen en deels uit ondertekende flyers die huis-aan-huis in de binnenstad zijn verspreid. De initiatiefnemers zijn met name bezorgd over de procedurele vertragingen, nadat enkele erfgoedorganisaties een deel van het complex tot monument wil laten verklaren. "Het nieuwbouwproject van tanteLouise is de laatste kans voor het St Catharinaplein én voor het houd van de ouderenzorg in de binnenstad." Het plan voorziet in de bouw van 189 zorgappartementen, 43 koopwoningen en een ondergrondse parkeergarage. Eerdere plannen voor de ombouw tot hotel en tot een wooncomplex zijn niet haalbaar gebleken.

Indrukwekkend signaal

"Ik vind het een indrukwekkend signaal", zegt Weys als hij de stapel handtekeningen, gebundeld met een geelgestrikt lint, in ontvangst neemt. "Ik begrijp heel goed waar de zorgen vandaankomen. TanteLouise heeft veel moeite gedaan om zoveel mogelijk draagvlak te vinden voor de plannen en heeft de omwonenden en belanghebbenden zelf opgezocht om tot overeenstemming te komen." En nu dat draagvlak er is, dreigt door de monumentenaanvraag een spreekwoordelijke kink in de kabel te komen.

Mosterd na de maaltijd

Het college besluit weliswaar onder voorwaarden mee te werken aan de monumententstatus maar Weys merkt op dat de erfgoedorganisaties wel erg laat zijn met hun verzoek, nu de planfase al is afgerond. "Dan komt zo'n aanvraag toch een beetje als mosterd naar de maaltijd", zegt hij. De aanvraag is begin dit jaar ingediend door het Cuypersgenootschap, ondersteund door de Vereniging tot Behoud van het Ketrientje i.o. en de erfgoedvereniging Heemschut. Weys heeft de toezegging gedaan de bewonersbezwaren "mee te wegen" bij de uiteindelijke keuze om het hoofdgebouw al dan niet te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Uiteindelijk zal de herbestemmingsscan bepalend zijn voor de toekomst van het gebouw.