De marktplaats voor afvalstoffen komt: raad kiest voor circulaire economie

Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Mabel Amber

BERGEN OP ZOOM – Een duurzaam proefballonnetje… daarmee kwam VVD-raadslid Dominique Hopmans tijdens de commissievergadering. Daarbij opperde hij het idee van een lokale grondstoffenmarktplaats voor afvalstoffen. Het ieidde uiteindelijk tot een motie die donderdagavond is aangenomen in de Bergse gemeenteraad, bij vaststelling van het rekenrapport over het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Het voorstel is door de gehele raad unaniem aangenomen.

De VVD-motie is mede-ingediend door Lijst Linssen, CDA, BSD en GroenLinks. "Afval is big business", zo sprak raadslid Siebelink (LL). "Maar dan alleen voor de afvalverwerkers en niet voor onze inwoners en lokale bedrijven. Daarom is dit een prima motie."

Sympathiek

Ook andere partijen vinden het voorstel sympatiek. PvdA-raadslid Adam Ahajaj is enthousiast. "Het past in de circulaire economie en het duurzaam denken en handelen. We kunnen het van harte ondersteunen." GBWP-raadslid Aydin Akkaya complimenteert Hopmans met het initiatief en ziet ook winst bij CO2-reductie en kostenbesparingen door 'werk met werk' te maken. Ook zijn fractie geeft tijdens de raadsvergadering steun aan het voorstel; soortgelijke woorden klinken ook vanuit Steunpunt BoZ.

Uitvoerbaarheid

D66 toont echter enige terughoudendheid en plaatst een kanttekening. "Ook op dit moment kijken zowel Saver als commerciele partijen al naar de waarde en betekenis van afvalstoffen. Het verdwijnt niet zomaar in de verbrandingsoven." Samen 0164-raadslid Krijnen vind het een 'sympatiek voorstel maar vraagt zich af of het college dit wel kan uitvoeren.

Vroegere bestuursperioden

Punt-raadslid Gertjan Huisman haalt in zijn betoog vooral herinneringen op uit voorgaande bestuursperioden en wijst erop dat in het verleden al vaker over duurzaamheid is gesproken. Wat betrfeft de grondstoffenmarktplaats twijfelt Huismans of een dergelijk initiatief eigenlijk wel iets voor de gemeente is. "Ik twijfel heel erg aan deze motie", zo spreekt hij, en wacht de reactie van het college af.

Visie

CDA-raadslid Erik Verbogt spreekt in lovende woorden over de visie die in de motie weerklinkt. "Waarschijnlijk is het gebaseerd op een soortgelijke grondstoffenmarkt in Haarlemmermeer die daar al langere tijd bestaat." Verbogt vindt dat Saver nadrukkelijk betrokken moet worden bij dit initiatief, als "regionale afval-autoriteit."

Bomenmakelaar

"Waarom zijn wij eigenlijk niet op het idee gekomen om deze motie in te dienen", zo verzucht Groen Links-raadslid Peter van den Ouden. "Maar ere wie ere toekomt: het voorstel ligt er en we kunnen dit alleen maar van harte ondersteunen." Ook oppert Van den Ouden het idee van een bomenmakelaar om overtollige bomen voor de kap te behoeden. "Want ook bomen zijn grondstoffen."

Reactie college

Wethouder Andrew Harijgens noemt de motie "een heel goed idee" en het concept van een grondstoffenmakelaar zou volgens hem "goed thuishoren bij een bedrijf als Saver maar ook bij bijvoorbeeld bouwbedrijven." Een uitruil van grondstoffen en inderdaad ook bomen biedt kansen. "Vanmiddag heb ik al de eerste aanbieding van een aantal platanen bijgewoond", zo spreekt hij. Al met al kan het college de motie omarmen, al heeft Harijgens "op dit moment nog geen beeld hoe deze uitvoerd moet gaan worden."