De Schelp en De Melanen moeten er straks weer 20 jaar tegenaan kunnen

BERGEN OP ZOOM – Het college van B en W heeft de gemeenteraad in een redelijk uitvoerige brief geïnformeerd over de toekomst van de Bergse zwembaden De Melanen en De Schelp. Er zijn plannen gemaakt voor behoud en onderhoud, veiligheid en vervanging van voorzieningen, maar ook het management en de organisatie worden anders.

Volgens de brief is er het afgelopen jaar al veel gebeurd. Voor beide zwembaden is een nieuw meerjarenplan opgesteld en voor De Melanen tevens een duurzaamheidsrapport. Dit bad is 40 jaar oud en gaat heel wat onderhoud en vervanging vragen. De leidingen zijn bijvoorbeeld oud en en bevatten nog asbest. Ondanks de hoge kosten die gemoeid zullen gaan met vervangen en in stand houden van de voorzieningen hier, is er toch voor gekozen deze locatie te laten bestaan. Het was een nadrukkelijke wens van de Halsternaren en de gemeenteraad. Wel gaat de gemeente het grootonderhoud van beide zwembaden weer naar zich toe halen, conform het totale vastgoedbeleid. Een en ander zal jaarlijks ruim 275.000 euro kosten. Het plan is om zo te borgen dat beide locaties in ieder geval nog 20 jaar behouden blijven.

Efficiency en samenwerking

Om de hoge onderhoudskosten te financieren dient er elders wel bespaard te worden. Efficiënter werken is daarbij een sleutelwoord, net als samenwerken. Dat laatste gebeurt onder meer met de Halsterse dorpsraad, Stichting Behoud Zwembad De Melanen en de directie van Zwembaden BV. Ook is er een nieuwe manager aangesteld die beide zwembaden onder de hoede heeft. Een gesteld doel is om te komen tot meer betalende gebruikers en een breder gedragen functie in de samenleving. Het streven is tevens om bijvoorbeeld meer scholen naar de baden de krijgen. Beide voorzieningen moeten zo vaak mogelijk werkelijk gebruikt worden.