De Schelp negeerde gezondheidsklachten na heropening: sluiting pas na vijf weken

Zwembad De Schelp is nog steeds gesloten. Bezoekers en medewerkers ondervonden last van hoofdpijn en oogklachten, en zowel de oorzaak als de oplossing is nog niet gevonden. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Naar nu blijkt, hebben medewerkers en bezoekers van zwebad De Schelp al kort na de heropening van het bad, op 7 september, gedurende vijf weken te maken gehad met gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en geprikkelde ogen. "Vooralsnog was er geen aanleiding voor de BV om de zwembaddeuren te sluiten voor publiek", zo heeft wethouder Stinenbosch vandaag de raad laten weten. Pas op 13 oktober besloot De Schelp de deuren te sluiten, toen als bijkomend probleem een chloorwaterpomp het had begeven. De pomp is inmiddels gerepareerd maar de klachten blijven en de oorzaak is nog steeds niet gevonden.

De Bergse gemeenteraad is vandaag door het college geïnformeerd over de stand van zaken over het probleemzwembad. De gezondheidsklachten van bezoekers en medewerkers zouden zich vooral hebben voorgedaan nabij het recreatiebad en in de kantroorruimten. "De installaties voor lucht- waterbehandeling hebben een aantal weken na oplevering nodig om stabiel te kunnen draaien", zo schrijft wethouder Stinenbosch in haar tussenbericht aan de gemeenteraad. "Er is samen met alle aannemers en leveranciers getracht snel verbetering te bewerkstelligen door installaties beter op elkaar af te laten stemmen."

Chloorwaarden aanvankelijk binnen de normen

De gemeten chlooorwaarden zouden volgens Stinenbosch aanvankelijk binnen de voorgeschreven normen zijn gebleven, waardoor er geen reden was het bad te sluiten. "Dit werd anders toen 13 oktober  de nstallatie voor zoutelektrolyse in storing ging, waardoor het chloorgehalte van het zwembadwater onder de minimale waarde kwam." Het ging hier om een technische storing, een defecte pomp. "Vanaf dat moment was het niet toegestaan om bezoekers te laten zwemmen."

Kleine verbetering maar geen oplossing

Op dit moment is de chloordosering inmiddels weer op orde maar de klachten zijn gebleven. "Een kleine verbetering is geconstateerd maar er kan helaas nog steeds niet worden vastgesteld dat de oorzaak en finale oplossing is gevonden", meldt Stinenbosch. "Samen met de hoofdaannemer, de betrokken leveranciers en diverse externe deskundigen, wordt onder regie van de externe projectleider van de renovatie, hard gewerkt om het zwembad zo spoedig mogelijk op verantwoorde wijze weer open te kunnen stellen."