De strijd omtrent de bezwaren aangaande Paravicini is nog niet voorbij

BERGEN OP ZOOM – Paravicini is een complex dat gepland staat in de wijk Nieuwe Vesting. Het moet een twintigtal studio’s worden voor dementerende mensen en een minimaal even groot aantal levensloopbestendige woningen. Omdat de uiteindelijke bouwplannen afwijken van wat eerder is aangekondigd zijn een aantal buurtbewoners over de rooie. De PvdA en Lijst Linssen trekken, mede namens hen, aan de bel.

Het lijkt een patroon te worden in de nieuwe wijk, die nog volop in ontwikkeling is. Er worden nieuwe onderdelen aangekondigd of dat zijn ze al, maar tegen de tijd dat de echte bouwplannen verschijnen zijn omwonenden onaangenaam verrast door wat er werkelijk komt. Ook nu weer speelt zo’n situatie. De in 2017 aangekondigde wijzigingen op het zes jaar eerder verschenen bestemmingsplan vallen niet goed. De bouw wordt hoger dan was aangekondigd en ook over de parkeerlocatie is het een en ander te doen.

Geen moeite met zorg, wél met de hoogte

Lijst Linssen en de PvdA hoorden de klachten van een aantal buurtbewoners aan en besloten er het college op aan te spreken. De raadsleden Sander Siebelink en Joey van Aken sluiten zich aan bij de bezwaarmakers en geven, net als de omwonenden, aan geen enkele moeite te hebben met het woonzorg-concept maar wél met de wijziging van de oorspronkelijke locatie, de bouwhoogte en de manier waarop communicatie en bejegening van omwonenden heeft plaatsgevonden.

Arrogant bejegend door ambtenaren

In het mede door de gemeente uitgegeven Woonmagazine stond het complex op grotere afstand van het appartementencomplex aan de Smitsvest, schrijven de politici aan B en W. Daarnaast was de oorspronkelijke bouwhoogte één verdieping lager dan nu wordt voorgesteld. Op basis van die geschetste plannen hebben mensen er een appartement gekocht. In de gewijzigde plannen komt het complex echter veel dichterbij te staan. Dit tast hun privacy en de inval van zonlicht aan, is de verwachting. Zowel de PvdA als Lijst Linssen zijn geschrokken van de wijze waarop de bewoners die hierover al aan de bel trokken zijn bejegend door bepaalde ambtenaren. Bezwaren werden blijkbaar op arrogante wijze weggewuifd als niet ter zake doende en kansloos. “Onacceptabel”, vinden de raadsleden. Ze willen dat het college snel uitlegt wat de noodzaak zou zijn van de aanpassingen maar meer nog is de vraag om de bezwaren serieus te nemen en hieraan tegemoet te komen.

Duidelijkheid verschaffen

Beide briefschrijvers vinden dat de gemeente de bejegening en het gevoel van verontwaardiging hierover bij de bezwaarmakers weg moet nemen. Daarnaast wordt gewezen op de verwarrende en tegenstrijdige signalen die de gemeente afgeeft. Wethouder Barry Jacobs kwam onlangs op bezoek en hoorde enkele bewoners aan. Dat gaf het gevoel dat er nog geluisterd werd maar eerder deze week werd echter plotseling duidelijk dat de omwonenden te laat zijn met hun bezwaar. Dit staat weer haaks op het feit dat ze enige tijd terug al bezwaar maakten en toen op het stadskantoor te horen kregen: “U bent te vroeg”. Siebelink en Van Aken vinden dat er minimaal verwachtingen zijn gewekt en die dienen gerespecteerd te worden. Oftewel, het college moet alsnog de bezwaren in overweging nemen.

Foto: Het Paravicini-pand zoals het naast de Smitsvest gaat komen, veel dichterbij dan eerder was aangegeven. (artist impression: Vrijborg BV / Facebook)