De vastgestelde bezuinigingen

Column – Joost mag het weten

In de afgelopen weken is er veel te doen geweest over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Woensdagavond heeft de gemeenteraad daarover een besluit genomen. Sommige maatregelen zijn vastgesteld, andere niet.

De meest omvangrijke verschuiving gaat over de personele kosten. Het college wilde daar 1,6 miljoen euro op bezuinigen. Door de gemeenteraad is dat verhoogd naar 3 miljoen euro in 2021 en 5 miljoen euro voor de jaren daarna. Deze grotere bezuiniging is goed haalbaar, zo moest ook het college uiteindelijk wel erkennen. Bergen op Zoom heeft immers een topzware gemeentelijke organisatie met veel management en overhead.

Een ander besluit is het opstellen van een formatieplan. Want de bezuiniging op personeel moet niet alleen plaatsvinden door natuurlijk verloop. Het is ook zaak dat er snel vernieuwing en verbetering van de organisatie komt. Dat plan wordt in de komende maanden gemaakt.

Niet alleen de ambtenaren moeten het met minder doen. Ook op de budgetten voor de gemeenteraad, het college en voor bestuurlijke samenwerking wordt gekort.

Door eerst te bezuinigen in “eigen huis” ontstaat er ruimte om een groot aantal pijnlijke voorstellen te schrappen. Zo konden de plannen om de ozb met 25% te verhogen en het minimabeleid te slopen gelukkig van tafel. Een meerderheid stemde hier tegen. Toch waren er ook fracties die vonden dat de ozb wel verhoogd moest worden. Raar, want het focusakkoord van de gemeenteraad zegt dat de gemeente eerst gaat bezuinigen op de personele kosten. Bovendien is het verhogen van de ozb helemaal geen bezuiniging, maar een lastenverzwaring.

Verder zijn bezuinigingen op culturele verenigingen geschrapt. Wel gaat, terecht, het mes in de budgetten voor de culturele instituties zoals De Maagd en het Markiezenhof. Komend jaar met 500.000 euro en dat loopt daarna op tot 1,9 miljoen. Eerder was al uit vergelijkend onderzoek gebleken dat dit zonder problemen mogelijk is.

In het sociaal domein is een bezuiniging van 20% op maatschappelijke organisaties getemperd. Het is onredelijk om te verwachten dat deze organisaties plots met 20% minder toe kunnen bij het uitvoeren van taken in het sociaal domein. De botte bijl is vervangen door een scalpel.

Een maatregel die de gemeenteraad wel heeft overgenomen is de bestrijding van fraude met sociale voorzieningen. Goede sociale voorzieningen zijn van groot belang, maar misbruik moet hard worden aangepakt.

In het fysieke domein deed het college het voorstel om nog verder te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Maar van dat budget is al heel veel afgehaald in de afgelopen jaren. Het resultaat kunnen we allemaal zien: zwerfvuil in de straten en groen dat minder goed wordt bijgehouden. Daar kan niet nog verder op worden versoberd, zo oordeelde de gemeenteraad.

Samen tellen alle maatregelen op tot een bezuiniging van 5,5 miljoen euro in 2021, oplopend tot 13 miljoen in 2024. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de financiën van de gemeente weer op orde te brengen. Een belangrijke stap, maar zeker niet de laatste. De maatregelen zijn vastgesteld, maar moeten nu nog wel in daden worden omgezet. Een flinke klus voor het college.

Voor de gemeenteraad is de takendiscussie de belangrijke volgende mijlpaal. Die zal kort na de jaarwisseling worden gestart. Daar ga ik een volgende keer verder op in.

Over Column Joost mag het weten

Joost Pals schrijft in zijn column over het financiële wel een wee van de gemeente Bergen op Zoom. Hij is gemeenteraadslid en financieel woordvoerder namens de VVD. In zijn columns legt Joost Pals uit over financiële onderwerpen en geeft hij duiding bij de actuele gebeurtenissen. De poging om de gemeentelijke financiën op orde te brengen vormt daarbij een rode draad.

KijkopBergenopZoom.nl staat neutraal tegenover de Bergse politiek en heeft geen voorkeur voor een politieke partij. Het staat gemeenteraadsleden vrij om artikelen met hun visie in te sturen. Wanneer deze gaan over onderwerpen waar de politiek mee te maken heeft en deze relevant zijn, zal KijkopBergenopZoom.nl deze plaatsen. Dit alles onder verantwoording van de inzender.