De veelkleurige vlag wappert weer trots boven Bergen

Vandaag, op 11 oktober, is het wereldwijd Coming Out Day. De dag die in het teken staat van homorechten en seksuele diversiteit. Samen met vertegenwoordigers van belangengroepen zoals COC West-Brabant heeft wethouder Andrew Harijgens deze morgen traditiegetrouw de Regenboogvlag gehesen vóór het stadhuis op de Grote Markt. Ook gemeenteraadsleden waren aanwezig om steun te betuigen. (Tekst: Han Verbeem, foto's: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Het hijsen van de Regenboogvlag bij het stadhuis op 11 oktober, de internationale Coming Out Day, is ook in Bergen op Zoom een jaarlijkse traditie. Het gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties laten gezamenlijk zien dat LHBTI'ers (lesbiênnes, homo's, bi's, transgenders en interseksuelen) openlijk voor hun seksuele geaardheid uit moeten kunnen komen. En er is nog veel te bereiken. "De Nederlandse samenleving staat wereldwijd bekend als zeer tolerant. Maar hoe tolerant zijn onze inwoners zélf, als het gaat om de geaardheid van onze medemensen", zo sprak René Hagenaars – woordvoerder van een nieuw opgerichte belangengroep voor 'roze' 50-plussers.

Bij de plechtigheid vóórafgaand aan het hijsen van de vlag, waren ook jongeren uit groep 4 van het Juvenaat aanwezig. Eén van hen hield een indrukwekkend verhaal. De 16-jarige Milou vertelde hoe zij tijdens een aardrijkskundeproject zelf ging nadenken over haar geaardheid. "We kregen de opdracht om de diversiteit in Bergen op Zoom in kaart te brengen", vertelt ze in de volle stadhuishal. Het schoolproject leidde uiteindelijk tot haar coming-out. Een moeilijk proces waarbij ze het éérst haar moeder en directe familie vertelde en later aan anderen in haar nabijheid. Milou kreeg voor haar moedige verhaal een daverend applaus. Niet alleen van haar klasgenoten maar ook van wethouder Andrew Harijgens en de aanwezige leden van adviesraden, gemeenteraadsleden en de beleidsmakers.

Veilige coming-out op scholen

Ook in Bergen op Zoom moeten LHBTI-jongeren uit de kast kunnen komen en op school kunnen rekenen op een veilige coming-out, is de boodschap van Milou's verhaal. Helaas is de samenleving op een aantal punten nog niet zo tolerant. Dat bleek begin dit jaar nog bij de publicatie van de omstreden Nashville-verklaring. Het radicaal christelijke anti-homodocument is door tal van landelijke politici en religieuze vertegenwoordigers ondertekend, onder meer vanuit de buurgemeente Tholen. Veel gemeenten lieten destijds als tegenactie ook de Regenboogvlag wapperen, maar daaraan had wethouder Harijgens destijds geen behoefde, zo benadrukte hij vandaag nogmaals. De lokale bewindsman koos ervoor om in augustus in gesprek te gaan met de vier moskee- en kerkgemeenschappen in Bergen op Zoom. "Een constructief overleg", aldus Harijgens. Desalniettemin kwam in september naar buiten dat ook bij islamitisch onderwijs in onze gemeente anti-homo lesmateriaal is gebruikt. De weg naar tolerantie en diversiteit blijkt geen eenvoudig begaanbaar pad. "Maar we maken stappen in het respecteren van elkaar en elkaars identiteit."

Werkgroep

Inmiddels is ook een werkgroep aan de slag, onder aanvoering van het COC West-Brabant, de grootste LHBTI-belangenorganisatie in de regio. Ook scholen, maatschappelijke instellingen als de Sociaal Domein Adviesraad en andere (semi-)politieke klankbordgroepen zitten over het 'roze beleid' aan de overlegtafel met de gemeenten in de regio; naast Bergen op Zoom is ook Woensdrecht aangesloten. "We zijn nog steeds groeiende", aldus regionaal COC-voorzitter Rick Davies over de werkgroep. Zo heeft ook de landelijke organisatie Roze Leeuw zich als belangengroepering aangemeld maar daarmee heeft Davies nog geen gesprekken gevoerd. "We kijken met belangstelling uit naar het kennismakingsgesprek", zegt de COC-voorzitter.