Definitief besluit over vluchtelingen pas in mei

BERGEN OP ZOOM – Net als elders ligt het vraagstuk over eventuele opvang van vluchtelingen in de gemeente gevoelig. Reacties zijn zowel in de politiek als in de samenleving uiterst verdeeld. Het college van burgemeester en wethouders wil de kwestie zorgvuldig aanpakken.

De aanloop in de besluitvorming verliep niet helemaal soepel maar het college, bij monde van burgemeester Petter, beloofde beterschap. Mede daarom is besloten dat alleen hij nog woordvoerder is in deze kwestie, laat wethouder Yvonne Kammeijer weten naar aanleiding van vragen over een persbericht waarin het college een stappenplan aankondigt. In een aantal fases wil het gemeentebestuur zich gaan buigen over de vragen of en zo ja hoe Bergen op Zoom een bijdrage kan leveren aan de opvang van vluchtelingen en statusthouders, naast de wettelijk opgelegde taakstelling. Het college wil dus eigenlijk méér doen en gaat daarbij niet over één nacht ijs.

In maart wordt een expertmeeting gehouden. Dan winnen college- en raadsleden informatie in bij deskundigen over relevante thema’s zoals huisvesting, financiën en ondersteuning. Daarna gaat de gemeente met inwoners en maatschappelijke organisaties de dialoog aan. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een knoop doorhakken, naar verwachting in mei.