Delen rapport over kavels Ton Linssen alsnog openbaar

BERGEN OP ZOOM – Van een rapport dat jaren geleden al is opgesteld, vanwege een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van toenmalig wethouder Ton Linssen, moet meer openbaar worden gemaakt. Omdat de gemeente juridisch op de vingers was getikt vanwege het achterhouden van te veel informatie, moest het college hierover een nieuw besluit nemen. Vandaag lieten B en W weten een deel van de geheimhouding op te heffen.

Al jaren voert Bergenaar Pierre Passier een zaak tegen de gemeente. Hij wil inzage in het rapport dat ooit werd gemaakt over de vermoedens van betrokkenheid en inmenging van toenmalig wethouder Ton Linssen bij de realisatie van zogenoemde Ruimte voor Ruimte-kavels aan de Fort de Roverweg. Er waren delen van het verslag onleesbaar gemaakt en dat pikte Passier niet, die zich achtergesteld is gaan voelen nadat voor een perceel dat ie zelf in bezit had die regeling niet gold. Niet alleen hij heeft er zich in vastgebeten, volgens Ton Linssen is er daarnaast sprake van een op hem gerichte politieke guerrilla.

Not amused

De Ruimte voor Ruimte regeling komt er in grote lijnen op neer dat van bepaalde percelen de agrarische bestemming wordt afgehaald, bijvoorbeeld om verwaarlozing te voorkomen, en er zaken als woningbouw toe te staan. Het is vanzelfsprekend een waardevermeerdering van de grond. Passier was dan ook not amused toen hij bemerkte dat het voor zijn perceel op Heimolen niet gold en voor kavels van Linssen aan de Fort de Roverweg wel.

Helemaal niet nodig

Al snel werd gesuggereerd dat de bestuurder hier een rol in had gespeeld. Zelf zegt hij daarover: “Ik heb nooit misbruik gemaakt van mijn positie, ook niet hiervoor. Dat had en heb ik helemaal niet nodig.” De politicus is wel beu dat er een voortdurende lastercampagne tegen hem wordt gevoerd, ook vanuit de gemeenteraad. Hij vertelt nog maar eens: “Kom maar op met die bewijzen. Die zijn er niet want ik heb niets verkeerd gedaan. Ik krijg bijna medelijden met de types die maar blijven hopen dat ik hier op struikel.” Hij neemt met name VVD'er Joost Pals een aantal publiekelijke beschuldigingen kwalijk. Wat Linssen betreft mag het rapport dus zeker verder openbaar worden, hij wil alleen dat privacygevoelige informatie afgeschermd blijft.

Delen alsnog openbaar

In mei kreeg Passier deels zijn zin, toen de afdeling Rechtspraak van de Raad van State in een hoger beroep uitspraak deed. De gemeente moest alsnog de geheimhouding van delen van het rapport laten varen. Nu heeft het college van B en W dus laten weten een gedeelte van wat eerder intern gehouden werd alsnog openbaar te maken.

Het gaat dan om alles dat niets te maken heeft met privacygevoelige informatie, dan wel om gegevens die elders ook al terug te vinden waren. Wat bijvoorbeeld alsnog vrij komt, is tekst over de besluitvorming van de toenmalige gemeenteraad, maar tevens over het beroepsmatig functioneren van de oud-wethouder. Of hiermee deze keer wel genoegen genomen wordt moet nog blijken, er kan opnieuw bezwaar gemaakt worden. Een aantal zaken, die volgens het college vallen onder ‘persoonlijke levenssfeer van betrokkenen’ blijven nog steeds afgeschermd. Mede opdat “burgers ook in de toekomst aan integriteitsonderzoeken kunnen meewerken zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat hun persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt.”

Uit het dossier: