Den Haag: CDA’er Heerma wil harde aanpak drugshandel en dumpingen

DEN HAAG / WEST-BRABANT – Pieter Heerma is sinds dit voorjaar landelijk fractievoorzitter van het CDA en voorstander van een veel hardere aanpak van drugscriminaliteit. Omdat onze regio daar ook door wordt geteisterd -met name zichtbaar door alle dumpingen in de natuur- zou nieuw beleid hier eveneens vermindering tot gevolg moeten hebben.

Als het aan Heerma ligt krijgen we in Nederland een anti-drugsorganisatie, vergelijkbaar met de Amerikaanse DEA. Hij ziet teams voor zich waarin politie, het OM, arbeidsinspectie, jeugdwerkers maar ook de FIOD vertegenwoordigd zijn, die samen optrekken tegen drugcriminelen, witwasserijen en ondermijning. De CDA’er spreekt van een harde oorlog tussen de onderwereld en de rechtsstaat. En het wordt tijd dat de criminelen die gaan verliezen, vindt hij.

Narcostaat Nederland?

Z’n vergelijkingen gaan ver! Ons land zou overeenkomsten hebben met narcostaten als Afghanistan en Colombia, waar het de drugsproductie en handel betreft. Heerma heeft een voorstel aangekondigd voor de algemene politieke beschouwingen, betreffende een ’interventieteam ondermijning’. Door het bundelen van krachten moeten politiemensen en rechercheurs meer tijd krijgen om zich op de betreffende criminaliteit te richten. “Daarmee krijg je ook de slagkracht om niet alleen de kleine jongens te pakken” verwacht de landelijke fractievoorzitter.

Samenwerken faciliteren

Bijkomend voordeel van de voorgestelde teams zou zijn dat informatie uitwisselen soepeler verloopt en niet op ambtelijke regels blijft hangen. Voor eventuele wettelijke en juridische struikelblokken moet snel wetgeving komen, vindt Heerma. Hij is mede zo getriggerd omdat deze zomer hem de nodige verhalen en info over de problematiek bereikten. “We hebben als coalitie al geld uitgetrokken om ondermijning te bestrijden”, stelt hij. De christendemocraat is ervan overtuigd dat de wil er dus al is om hier snel wat aan te gaan doen. Mocht er meer budget nodig blijken dan dient de regering daar snel naar te kijken.

Wat in de Randstad wordt gebruikt, is vaak hier gemaakt

Steeds vaker klinken geluiden dat gebruikers mede verantwoordelijk zijn voor de criminaliteit en dumpingen. Oók zij die recreatief wel eens een pilletje en dergelijk nemen. Onder meer boswachter Erik de Jonge haalt het op Twitter wel eens aan. Alle afnemers samen houden immers de handel en dus de productie in stand. Die met veel misdaad gepaard gaande handel is in onze regio vaak wat minder zichtbaar en wordt met name in de Randstad een groeiend probleem. Wel is hier ook zeker sprake van ondermijning en criminaliteit, maar vooral de vele dumpingen vallen de buitenwereld op.

Gebruikers mede schuldig

Nu dus landelijke bijval voor mensen als boswachter De Jonge. Pieter Heerma vertelt een zelfde verhaal: De gebruikers zijn allen mede schuldig aan de florerende handel en dus tevens aan de criminaliteit, productie én de dumpingen. Hij verbaast zich over hoe er soms wordt gedacht: “In sommige kringen is helaas de weerstand tegen alcohol en tabak groter dan tegen een lijn coke. Dat vind ik raar als je ziet wat het aanricht.”

Foto dumping (uitsnede): Erik de Jonge

Inzet Pieter Heerma: CDA / Twitter