Derde meting Corona Bergen op Zoom: impact nog steeds groot, maar er is wel gewenning

BERGEN OP ZOOM – In september herhaalde gemeente Bergen op Zoom de impactmetingen onder leden van het burgerpanel en via social media. Het blijkt dat de impact van het coronavirus op de inwoners nog steeds groot is, maar dat de inwoners nog steeds dezelfde gevoelens hebben. Inwoners die via Facebook de vragenlijst invulden bleken minder negatief ten opzichte van de mentingen die in april en juni zijn gehouden. Ze volgen de maatregelen ook vaker op.

Het 3e impactonderzoek vond plaats tussen 11 en 20 september 2020. Dat is net voor dat de strengere maatregelen afgekondigd werden. In de vragenlijst van het onderzoek komen de gevoelens, ervaringen, houding en het gedrag van inwoners aan bod. Ook konden inwoners tips geven aan de gemeente. De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven.  

Respons en afspiegeling

Ook leden van het burgerpanel ontvingen een vragenlijst. Van hen vulden 485 leden de lijst in. Dat gaf een netto respons van 33 %. Dat was minder dan bij de vorige metingen. Toen was de respons 53 % bij de eerste meting en 38 % bij de tweede.

Overigens zijn de panelleden en de inwoners die via Facebook reageerden voor wat betreft hun leeftijd geen perfecte afspiegeling van de bevolking in de gemeente Bergen op Zoom. Bij het Burgerpanel zijn de jongste groepen ondervertegenwoordigd en de oudste groepen oververtegenwoordigd. Bij de Facebook reacties is juist de groep 65 jaar en ouder ondervertegenwoordigd.

Meerderheid vond adviezen en maatregelen passend

Het blijkt dat de panelleden zich voornamelijk bezorgd, rustig en machteloos voelen, terwijl de Facebook respondenten overwegend bezorgd, gefrustreerd en rustig zijn. Zowel hun boosheid als gefrustreerdheid namen af, de gevoelens van bezorgdheid en rust namen toe. Bij beiden waren er zorgen over het onderwijs.

Een meerderheid is van mening dat de adviezen en maatregelen passend is, tenminste in de maand september. De vraag is of dit met de toename van het aantal besmettingen in de afgelopen weken nog het geval is.