Detailhandel verdient een realistisch beleid

door Mireille Hoetelmans

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de allereerste 'beeldvormende' commissie, in de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad, wordt donderdagavond door de aanwezige raadsleden nog duidelijk naar de gewenste structuur gezocht! De meningen en politieke belangen blijven buiten het gesprek en tijdens deze opiniërende sessie gaat het enkel over de technische inhoud. Dat is even wennen…

Aan de voorkant van ieder besluit worden de raadsleden in de mogelijkheid gesteld om met opinies van insprekers en ambtelijke presentaties tot een volledig uitgewerkt en gemotiveerde oordeel te komen over de diverse vraagstukken.  Zo presenteerde Karel Trommelen, van adviesbureau DTNP, de ‘schokkende’ toelichting op de nieuwe Visie Structuur Detailhandel. Bergen op Zoom heeft met z'n verouderde visie keuzes gemaakt en beleid bepaald op een wel érg bewegelijke markt. Dat de markt verandert, is niemand ontgaan maar de politiek heeft dit niet leidend laten zijn in de gemaakte plannen. Sinds de crisis in 2008 lijken de verliezen aanvankelijk alleen geleden te worden door de kleine detailhandelszaak buiten de kernwinkelgebieden. Maar door het stijgende marktaandeel van de internetaankopen vallen nu ook veel gaten in het middensegment van de grotere ketens.

Sfeer en beleving

De grote winnaars in de race van het bestaansrecht van de winkelcentra vindt men bij winkelcentra met sfeer en beleving: gebieden met een historisch karakter en een ruim aanbod, waar alle boodschappen te verkrijgen zijn. De winkelcentra van de grijze eenheid, evenals solitaire grootschalige winkels in de periferie, lijken de grote verliezers. Wanneer Trommelen in een eerdere fase had mogen adviseren, zou de ontwikkeling en uitbreiding op de woonboulevard geen groen licht hebben gekregen. De bestaande winkelcentra zoals de Dorpsstraat in Halsteren, het Kompas, Bloemendaal, Plaza/Gageldonk en het Zonneplein moeten versterkt worden en bovenal: het gemeentebestuur dient de binnenstad als het belangrijkste gebied te beschouwen. Het winkelhart rondom Grote Markt heeft alle elementen voor een krachtige doorstart en ontwikkeling.

Overschot

Bergen op Zoom kampt met een fors overschot aan winkelruimte, benadrukt de adviseur. De gemeente heeft op het moment ruim 100.000 vierkante meter beschikbaar, waarvan een deel leegstand. Met de nog te ontwikkelen plannen komen daar nog eens ongeveer 40.000 bij! De detailhandel vraagt om duidelijke keuzes in het beleid, terwijl de vraag van projectontwikkelaars leidt tot een lappendeken zonder verbindingen en versterkingen in de markt. Met een verbeterde en vooral realistische nieuwe Detailhandelsvisie zou Bergen op Zoom het roer moeten omgooien, zegt Trommelen. Voor de nog lopende plannen betekent dit: herzien waar mogelijk en verder is het letterlijk en figuurlijk afbouwen geblazen. Terug naar de kern, het weghalen van winkelbestemmingen op panden die niet meer voor de detailhandel gebruikt worden. Het laatste woord is er nog zeker niet over gesproken, het 'beeldvormende' ei is gelegd en nu volgt de fase van het oordeelsvormende broeden. Over twee weken staat de Detailhandelsvisie daarom opnieuw op de commissieagenda.