Dialyse-centra Bravis ziekenhuis behouden HKZ-certificaten

INGEZONDEN MEDEDELING

De HKZ-certificaten van de twee dialysecentra van het Bravis ziekenhuis zijn voor beide hoofdlocaties opnieuw toegekend. Met dit keurmerk bewijzen en waarborgen de centra de kwaliteit van de geleverde zorg aan dialysepatiënten.

Een organisatie met een HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de patiënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Beide locaties voldoen al jaren aan de HKZ-norm Dialysecentra (2009). Dit certificaat wordt om de drie jaar opnieuw getoetst. Belangrijk bij een volgende toetsing is dat een verdere stap is gezet in de doorontwikkeling van de dialyseafdelingen.

Strenge beoordeling

Een gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. De toetsing is dus geen papieren aangelegenheid. Een beoordelingscommissie neemt praktisch iedere discipline op de afdeling onder de loep: verpleegkundigen, zorgmanager, verscheidene medische specialisten en (poli)patiënten. Voor de medewerkers is de toetsing spannend, er staat immers veel op het spel. Na afloop van de beoordeling (voor Bergen op Zoom op 25 mei en voor Roosendaal op 26 mei) kregen de teams op beide afdelingen te horen dat zij opnieuw voor de toets zijn geslaagd.

Kans

Het dialysecentrum in Bergen op Zoom heeft 10 behandelplaatsen voor hemodialyse. In Roosendaal zijn dat op dit moment 19 (waarvan 6 nachtdialyse in aparte slaapkamers en 1  kamer die speciaal is ingericht voor acute opvang). De auditoren zagen een enthousiast team die op beide locaties de zaken keurig op orde heeft. “De dialyseafdelingen zagen de fusie in 2015 tussen de twee ziekenhuizen als een kans, in plaats van als een bedreiging”, zegt verpleegkundige/kwaliteit functionaris Marja Stalpers die het HKZ-traject begeleidde. “In de afgelopen periode zijn de teams samengevoegd en is een goede samenwerking ontstaan. De protocollen zijn voor een groot deel op beide locaties gelijk.” Vanaf 2017 worden de HKZ-certificaten van beide locaties samengevoegd. In 2018 volgt opnieuw een toetsen op de nieuwe HKZ-normen.

HKZ-certificaat

HKZ-certificaten worden verstrekt door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De stichting stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na deze periode vindt hercertificatie plaats.

Afbeelding: Bravis ziekenhuis