Doe mee met de jaarlijkse lokale erfgoedprijs en win 500 euro

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom wil haar erfgoed in het zonnetje zetten en eigenaren en initiatiefnemers stimuleren om op een eigentijdse en innovatieve manier met materieel en immaterieel erfgoed om te gaan. Mede daarom is de lokale erfgoedprijs in het leven geroepen. Tevens moet het initiatief erfgoed meer en breder onder de aandacht te brengen.

De gemeente roept particulieren, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit Bergen op Zoom op om mee te doen met de lokale erfgoedprijs. Om in aanmerking te komen voor de moeten projecten in 2018 zijn opgestart of gerealiseerd. Het gaat om vormen van beheer van cultuurhistorisch erfgoed, restauratieprojecten en/of het in stand houden van erfgoed.

Zowel materieel als immaterieel erfgoed komen voor de prijs in aanmerking. Er wordt onder meer gekeken naar de mate van publieksbereik, hoe op een creatieve en innovatieve manier met erfgoed wordt omgegaan en in hoeverre het project bijdraagt aan kennis en beleving van het erfgoed in Bergen op Zoom.   

Prijs en prijsuitreiking 

Hoe je mee kunt doen, de voorwaarden en de tijdsplanning voor deze prijs vind je op www.bergenopzoom.nl/erfgoedprijs. Op 13 september wordt de prijs uitgereikt. De winnaar ontvangt 500 euro.