Doelgroepenvervoer gemeente vanaf 2025 alleen met ‘schone’ voertuigen

(Tekst: KijkopBergenopZoom, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom doet bij aanbesteding voor doelgroepgericht personenvervoer voortaan alleen nog zaken met bedrijven, die gebruik maken van elektrische voertuigen of wagens die rijden op waterstof. Dat heeft wethouder Andrew Harijgens gebruik gemaakt. Het college heeft een convenant ondertekend waarbij inmiddels zo'n 50 gemeenten zijn aangesloten, om per 2025 emissieloos doelgroepvervoer te realiseren. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de klimaatakkoorden van Parijs, aldus Harijgens.

Tot het zogeheten doelgroepvervoer behoren de vervoersdiensten die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals wmo, jeugdzorg en leerlingenvervoer. "Dat zijn in de regio zo'n 800.000 ritten per jaar", stelt de lokale bewindsman. De lokale overheden hebben een verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen teriug te dringen; daarom hebben de gemeenten besloten om alleen nog opdrachten te hunnen aan 'schone' vervoersdiensten.

Milieuwinst nog niet concreet

Harijgens kan echter op dit moment nog niet in cijfers aangeven wat de te verwachten CO2-besparing zal zijn door deze maatregel. Wel stelt de wethouder dat er sprake zal zijn van 'een substantiele milieuwinst', ondanks de nadelen die er ook zijn. Elektrische voertuigen hebben weliswaar geen uitlaatgassen, maar de benodigde elektriciteit komt vooralsnog van kolengestookte centrales en ook de accu's zijn milieuonvriendelijk omdat de productie hieran vervuiling oplevert. In het algemeen gesproken wegen de voordelen van elektrisch rijden echter op tegen de nadelen. Ook de provincie hanteert een nul-emissie aanbestedingsbeleid en dat zal naar verwachting tot uiting komen bij de nieuwe aanbesteding voor het Brabantse streekvervoer in 2022.