Droogte houdt aan: waterschap voert opnieuw onttrekkingsverbod in

INGEZONDEN MEDEDELING, bewerkt door de redactie (foto: Pixabay / Denis Doukhan)

BRABANTSE WAL – De droogteproblemen in Brabant blijven aanhouden. Waterschap Brabantse Delta heeft de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen ingesteld, zo laat het waterschapsbestuur vandaag weten. Ook voor het stroomgebied van de zogeheten Wouwse gronden geldt sinds deze week een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater. Het stroomgebied bevindt zich in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bij een onttrekkingsverbod mogen landbouw en bedrijfsleven geen water meer halen uit sloten en beken. Het verbod geldt tot nader order.

"De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen", zo laat het waterschapsbestuur in een verklaring weten. "Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen." Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden weer in.

Andere regio's in westelijk Brabant

Ook andere regio's in West- en Midden-Brabant is een verbod ingesteld, zoals voor de stroomgebieden de Groote Leij en de Hultense Leij (gemeenten Tilburg, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Goirle) en de stroomgebieden van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda (gemeenten Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert. )

Aanpak droogtebestrijding

Waterschap Brabantse Delta laat weten "alles in het werk te stellen om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan." Dit gebeurt onder meer door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert zelf al sinds de droogte van vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden verkend om water zoveel mogelijk vast te houden, aldus de verklaring. Het waterschap heeft begin 2019 de actie Drempel tegen Droogte gelanceerd. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen om in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen.