Duurzame koers Lamb Weston / Meijer verder uitgezet

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / KRUININGEN – Verbetering van de bodemgezondheid wordt een topprioriteit voor Lamb Weston / Meijer. De producent van aardappelproducten intensiveert de samenwerking met haar 600 telers in Europa. Dit blijkt uit het duurzaamheidsverslag over 2017-2018 dat het bedrijf vandaag heeft gepubliceerd. 

Het afgelopen jaar heeft Lamb Weston / Meijer ‘duurzame teelt’ toegevoegd aan haar zes bestaande focusgebieden voor duurzaamheid. Nauwe samenwerking met telers is een essentieel onderdeel van haar Duurzame Teelt Plan. Dit is inmiddels uitgerold in Nederland naar 200 aardappeltelers. In de komende jaren worden de overige 400 telers in Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk ook actief hierin betrokken.

Impact meten

Bodemgezondheid vormt het hart van Lamb Weston / Meijer’s ‘duurzame teeltplan’, omdat de bodem de meest waardevolle en schaarse natuurlijke hulpbron is die telers gebruiken. Andere relevante thema’s gelinkt aan bodemgezondheid zijn water, broeikasgassen, gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit. Voor deze vijf thema’s heeft Lamb Weston / Meijer KPI's opgesteld om de impact te meten, resultaten van individuele telers te kunnen vergelijken en telers vooral te laten leren van elkaar.

Bodemlabel

“Afnemende bodemgezondheid is een serieus issue”, zegt CEO Bas Alblas. “Het is echt belangrijk dat we hier iets aan doen. Wij kunnen de grootste impact maken door nauw samen te werken met onze telers.” Om bodemgezondheid te beoordelen, gaat Lamb Weston / Meijer haar telers een score toekennen op de genomen maatregelen om de bodemgezondheid te verbeteren. Deze maatregelen omvatten o.a. gewasrotatie, de teelt van rustgewassen en een positieve organische stofbalans. Het totaal aantal punten bepaalt de bodemlabelscore van een individuele teler, variërend van ‘basis’ tot ‘expert’.

Omgaan met droogte

Lamb Weston / Meijer ziet het als haar plicht om telers te ondersteunen in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. In 2018 werden telers geconfronteerd met het effect van extreme droogte. Dit onderstreept het belang van een goede samenwerking met telers. Gezonde bodems ondersteunen het natuurlijke vermogen om water langer vast te houden. Door inzet van water-efficiënte irrigatie, zoals druppelirrigatie, kunnen telers de oogstkwaliteit en het grondwaterniveau beter op peil houden. Om de uitstoot van broeikasgassen te meten, gebruikt Lamb Weston / Meijer de ‘Cool Farm Tool’. Impact van gewasbeschermingsmiddelen wordt beoordeeld via de ‘CLM Milieu-Meetlat’. Beide tools zijn bekende en geaccepteerde instrumenten voor het meten van milieu-impact.

Resultaten ‘Duurzame Zeven’

Water behoort tot de ‘Duurzame Zeven’ van Lamb Weston / Meijer, de zeven pijlers van haar duurzaamheidsstrategie. In 2018 werd het waterverbruik per ton eindproduct gereduceerd met 3,8% vergeleken met 2008.

De energie-intensiteit werd verminderd met 24%, met een 30% lagere CO2 emissie-intensiteit vanuit het productieproces. Het jaarlijks aantal wegtransportkilometers om producten bij klanten te bezorgen, is verlaagd met 6,5 miljoen, met een bijna 9% lagere CO2-uitstoot door transport. De CO2-voetafdruk door teelt en verwerking is verlaagd met 20,4% versus 2008, resulterend in een 20% lagere CO2-voetafdruk van ‘veld tot vork’ in de afgelopen tien jaar.

Wat betreft circulariteit, zorgt Lamb Weston / Meijer dat 97,3% van haar bijproducten en afvalstromen worden hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen en worden eindproducten verpakt in recyclebaar plastic.

Wilt u meer willen weten over Lamb Weston / Meijer’s resultaten tot nu toe en hoe zij doelstellingen ontwikkelen voor 2030, klik dan hier om hun volledige duurzaamheidsverslag 2017-2018 te lezen of de samenvatting als pdf te downloaden, beschikbaar in zeven talen.

Over Lamb Weston / Meijer

Lamb Weston® is een wereldwijd toonaangevend merk op het gebied van kwalitatief hoogwaardige aardappelproducten en wordt verkocht in meer dan 100 landen over de hele wereld. Lamb Weston / Meijer bedient markten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika (EMEA), Rusland en Brazilië. Daarnaast exploiteert Lamb Weston / Meijer de eerste fabriek voor frites in Rusland in een joint venture met de Russische Belaya Dacha Group. Het bedrijf levert diepgevroren aardappelproducten als Twisters®, Potato Dippers en Connoisseur Fries aan klanten binnen de segmenten Foodservice, Quick Service, Industry en Retail. Bovendien biedt Lamb Weston / Meijer ingrediëntoplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Sinds 25 jaar is Lamb Weston / Meijer toonaangevend op het gebied van innovatie door inventieve producten te introduceren die de processen van klanten vergemakkelijken. Van de velden waar aardappelen worden geteeld tot proactieve samenwerkingen met klanten, Lamb Weston / Meijer weet de lat altijd hoger te leggen. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Kruiningen, Nederland. Het bedrijf beschikt over zes fabrieken in Europa: vier in Nederland, één in het Verenigd Koninkrijk en één in Oostenrijk, en heeft 1400 medewerkers in dienst.

Foto’s: Lamb Weston / Meijer (inzet: Bas Alblas)