Dwangsom dreigt voor provincie na uitblijven besluit over BioMoer

Na protest van een viertal milieuorganisaties besloot de gemeente Bergen op Zoom vorig jaar géén goedkeuring te verlenen aan de uitbreiding van BioMoer op Bergs gebied. 

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL / DEN BOSCH – De provincie Noord-Brabant heeft nog steeds geen besluit genomen over de lopende uitbreidingsvergunning van de Roosendaalse mestverwerkingscentrale BioMoer op Bergs terrein, en dat is tegen de zin van vier bezwaarmakende milieuorganisaties. In september 2017 weigerde de gemeente Bergen op Zoom de noodzakelijke 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven en daarmee is de vergunning feitelijk onuitvoerbaar geworden. De organisaties zijn naar de Raad van State gestapt en het hoogste rechtscollege besloot deze week dat de provincie binnen twee weken een oordeel moet geven over de afgewezen vergunning. Gebeurt dat niet, dan riskeert de provincie een dwangsom van 100 euro per dag oplopend tot 15.000 euro.

De vier natuurorganisaties die opnieuw naar de Raad van State zijn gestapt zijn de Stichting tot Behoud van het Halsters Laag, Stichting De Brabantse Wal, IVN Groene Zoom en Benegora. In augustus 2016 kregen ze al eerder gelijk bij de RvS: niet Roosendaal, maar Bergen op Zoom moest de goedkeursingsverklaring verlenen. 

Omstreden

De aanwezigheid van mestverwerkingscentrale BioMoer is omstreden. Tien jaar geleden namen enkele agrarische ondernemers het initiatief om dierlijke mest, samen met (rest)afvalstoffen, te laten vergisten waar weer energie uit gewonnen kan worden. Een duurzaam, biobased initiatief -zo stellen de initiatiefnemers. De bezwaarmakende milieuorganisaties bestrijden dit. De vier organisaties wijzen op risico's voor de kwetsbare natuur in en rondom het Halsters Laag, dat gelegen is op een uitloper van de Brabantse Wal. Zo zouden de activiteiten van BioMoer onder meer tot extra verkeersdruk leiden in het gebied.

Verzet

Daarnaast biedt vergisting volgens de bezwaarmakers géén duurzame oplossing voor het mestoverschot; het draagt juist bij aan de instandhouding van de bioindustrie. Alleen het aanpakken van de intensieve veehouderij leidt tot minder dieren en daarmee tot minder mest. BioMoer is niet het enige mestverwerkingsinitiatief dat op maatschappelijke weerstand stuit. Ook enkele kilometers verderop, in de gemeente Roosendaal, is er ophef over de komst van de Biomineralen-fabriek. Deze zaak dient op 9 maart aanstaande bij de rechtbank en heeft de gemoederen in Roosendaal aardig verhit. Maar niet alleen in Bergen op Zoom en Roosendaal is er veel strijd om mestfabrieken. Naast de provincie Noord-Brabant hebben ook Limburg en Gelderland te maken met veel verzet vanuit de bevolking en natuurorgansiaties. 

Verdubbeling capaciteit naar 50.000 ton

BioMoer is met toestemming van de gemeente Roosendaal enkele jaren geleden al aan de slag gegaan op Roosendaals grondgebied en beschikt nu over een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton per jaar. Dat is te weinig om de centrale rendabel te houden en daarom is al vrij snel een uitbreidingsvergunning aangevraagd voor verdubbeling van de capaciteit naar 50.000 ton. Inmiddels zou BioMoer al een nieuwe uitbreidingsaanvraag hebben ingediend, ditmaal op Roosendaals gebied. Dat zou in juli 2017 zijn gebeurd, nog vóór de Bergse raad de lopende vergunning definitief had verworpen.

Regelgeving verscherpt

Inmiddels is echter de provinciale regelgeving verscherpt. Zo worden volgens de huidige Verordening Ruimte geen vergunningen meer verleend aan mestverwerkingsactiviteiten nabij kwetsbare natuur van de Groenblauwe Mantel, waartoe het Halsters Laag behoort. De vraag is echter of er sprake is van een nieuwe vergunningaanvraag waarbij het huidige, scherpere beleid bepalend is; of dat provincie uitgaat van een aanpassing van de lopende vergunning en zal toetsen aan de oude verordening van vóór 2017. Dat zal binnen twee weken duidelijk moeten zijn, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State.