Een kijkje nemen bij vervanging 150 kV-hoogspanningskabel

BERGEN OP ZOOM – Het ondergrondse 150 kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom is aan vervanging toe, meldt netwerkbeheerder Tennet. Dit ter voorkoming dat er in de toekomst nieuwe storingen ontstaan. Geïnteresseerden kunnen op 27 september komen kijken naar hoe dit in z'n werk gaat.

De oude hoogspanningskabels worden op het bestaande tracé vervangen door nieuwe, deels over een nieuw tracé. Om dit mogelijk te maken is er in eerste instantie een tijdelijke ondergrondse verbinding aangelegd om Bergen op Zoom van stroom te blijven voorzien. Op dit moment is de laatste fase van de werkzaamheden gepland om de nieuwe verbinding aan te leggen. Hiervoor zijn tijdelijke omleidingsroutes van toepassing, die door bebording worden weergegeven. Het tracé loopt van de gemeentegrens met Woensdrecht tot en met de Theodorushaven/Lelyweg in Bergen op Zoom.

Kijkje in de keuken

Voor omwonenden van het tracé is er op dinsdag 27 september van 16.30 tot 18:30 uur een inloopmoment georganiseerd op het hoogspanningsstation van Tennet, Lelyweg 17 Bergen op Zoom. Omwonenden van het tracé zijn hierover per brief geïnformeerd. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Naast het bezoek aan het hoogspanningsstation is er gelegenheid om meer van de werkzaamheden te zien. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnen lopen om aan medewerkers van Tennet en de aannemer en de gemeente vragen te stellen over de 150 kV hoogspanningsverbinding, de aanlegtechniek, de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Planning

In februari 2016 is gestart met het aanleggen van een tijdelijke kabel. Na ingebruikname van de tijdelijke kabel is de oude kabel deze zomer vervangen door een definitieve verbinding. Op dit moment is TenneT aan het werk om de laatste delen van de definitieve verbinding aan te leggen. Vervolgens zal de tijdelijke kabel weer worden verwijderd. Naar verwachting is dit begin 2017 afgerond.