Een ‘miljoeneneiland’ voor een prikkie: ongeoorloofde overheidssteun?

Prettig geregeld: een horecaondernemer mocht in 2017 voor 'slechts' 46.000 euro het aangrenzende eiland bij De Heide kopen om zijn lopende horaca-activiteiten uit te breiden. De VVD stelt kritische vragen en vreest dat er sprake is van ongeoorloofde overheidssteun. (Tekst: Han Verbeem, illustratie: Pixabay / Geralt)

BERGEN OP ZOOM – Heeft de gemeente zich schuldig gemaakt aan ongeoorloofde overheidssteun aan een Bergse horeca-ondernemer? Het zal blijken uit het politieke debat dat de Bergse VVD na de zomervakantie in de raadszaal wil voeren. Want volgens de liberalen is het inmiddels overduidelijk dat de gemeente het eilandje bij De Heide in mei 2017 véél te goedkoop van de hand heeft gedaan voor 'slechts' 46.000 euro, zo stelt fractiewoordvoerder Joost Pals. "Als je kijkt naar het beoogd commercieel horecagebruik, dan is de grond een veelvoud waard. Dan hebben we het over bedragen die in de miljoenen kunnen lopen." Daarom vraagt Pals van het college een nieuwe, realistische berekening van de grondprijs op basis van de eindwaarde.

Het perceel is verkocht voor enkele euro's per vierkante meter volgens de huidige bestemming als natuur- en bosgrond. Maar bij de verkoop in mei 2017 was al duidelijk dat de nieuwe eigenaar het voor horecadoelen wil gebruiken. Dat was 'part of the deal'. In dat geval gelden prijzen die beginnen bij 65 euro per vierkante meter en kunnen oplopen tot méér dan 300 euro, merkt Pals op.

Marktconform en transparant?

"Uitgangspunt voor het bepalen van de prijzen voor gronden is een marktconforme en transparante benadering", zo staat te lezen in de nota Grondbeleid die het college in maart 2017 heeft opgesteld en in september van dat jaar door de de gemeenteraad is aangenomen. Bij het grondprijsbeleid is de wettelijke regelgeving rondom ongeoorloofde staatssteun van belang. "Op grond van deze regelgeving blijkt dat er een aantal mogelijkheden is om te zorgen dat staatssteun uitgesloten is. De eerste betreft het laten uitvoeren van een taxatie alvorens onderhandelingen worden opgestart. De andere mogelijkheid betreft het verkopen van gronden door middel van een biedprocedure."

Dat is in beide gevallen niet gebeurd, constateert Pals. Weliswaar heeft het college de grond laten taxeren door een extern bureau maar daarbij is niet de beoogde nieuwe bestemming als uitgangspunt genomen. En van een openbare biedprocedure was geen sprake. "De ondernemer heeft zélf de gemeente benaderd. Het zou anders geweest als de gemeente de grond in de etalage had gezet zodat ook andere gegadigden zich konden melden."

Illegale feesttenten

Een jaar geleden heeft de nieuwe eigenaar op het eiland een drietal feesttenten geplaatst voor bruiloften en partijen, echter zonder de benodigde vergunning. Deze is in oktober alsnog door het college verleend voor de duur van vijf jaar. Deze maand heeft de commissie Bezwaarschriften de vergunning afgewezen en komt daarmee tegemoet aan de protesten van natuurorganisaties IVN Groene Zoom, Stichting Brabantse Wal en Benegora. De betreffende horeca-ondernemer is gevraagd om een reactie maar zou vanwege de grote zomerdrukte de media momenteel niet te woord kunnen staan. Ook vanuit het college van B&W is het niet mogelijk op korte termijn een inhoudelijke reactie te geven, zo laat een woordvoerder vrijdagmiddag weten.