‘Een stadsspeeltuin hóórt in onze gemeente!’

(Tekst: Han Verbeem, archieffoto: KijkopBergenopZoom)

BERGEN OP ZOOM – De aangekondigde sluiting van Stadsspeeltuin Jan van Glymes door de exploiterende stichting, is ook bij de Bergse raadspolitiek hard binnengekomen. Vijf brieven over dit onderwerp zijn ingediend en woensdag besproken in de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking. "Iedereen lijkt aangeslagen en hier zit ook een aangeslagen wethouder", zo sprak collegelid Patrick van der Velden. De brief van de speeltuin kwam ook voor hém als een verrassing. De wethouder beloofde zijn "uiterste best te doen" in elk geval nog tot de herfstvakantie "de poort van de Stadsspeeltuin open te houden". Bovendien zal hij de raad een notitie presenteren waarin de diverse opties en varianten opgesomd staan voor de verdere toekomst.

De wethouder blikte terug op de moeizame historie van de speeltuin, die al begon vanaf de start. "Er is in 2005 grond uitgegeven in erfpacht, een lening van ruim drie ton verstrekt terwijl er in de jaren nadien nauwelijks is afgelost." Signalen dat het allemaal niet soepel verliep, zijn door de raad niet opgepakt. Zo is tien jaar later, in 2015, de gemeenteraad al geïnformeerd over dreigende financiele problemen. Daar is toen niet over gesproken, aldus de wethouder. UIteindelijk is in 2017 de raad geïnformeerd dat de situatie zó nijpend was, dat er sprake zou zijn van een 'technisch failliet'. Verwijten naar het college vindt de lokale bewindsman echter onterecht. "U zat er als raad vanaf het begin bij." Van der Velden kan niet anders dan constateren, "dat het deze stichting niet gelukt is er een financiele draai aan te geven."

Uiterste best

De wethouder deed de toezegging om zijn 'uiterste best te doen' de speeltuin in elk geval nog tot de herfstvakantie open te houden. "Maar daar heb ik de medewering van de stichting wel bij nodig." Van der Velden merkte op dat hij eerder had aangeboden een bestuursvergadering van de stichting bij te wonen maar dat hij daar "niet uitgenodigd en niet welkom" was.

Roosendaal

Dat het wél kan, blijkt in Roosendaal. Daar krijgt een speeltuin een gemeentelijke toelage van 10.000 euro per jaar en het lukt de organisatie om het park te exploiteren; óók voor een laagdrempelig publiek.

Teleurstelling en strijdbaarheid

De raadsfracties reageerden teleurgesteld, verontwaardigd maar ook strijdbaar. "Dit kán niet verdwijnen, dit mág niet verdwijnen", sprak Meino Dam (Lijst Linssen). "De Stadsspeeltuin hoort in onze gemeente!" Dam overweegt ook om een motie in te dienen tijdens de komende gemeenteraadsvergadering. Andere partijen, zoals Steunpunt, D66 en CDA vroegen zich hardop af hoe het zo ver heeft kunnen komen. En Paul Schut (GBWP) baalt. Vooral vanwege alle kinderen die nu de dupe zijn door de sluiting. "Want een speeltuin zorgt voor bewegen, voor sociale cohesie en -niet onbelangrijk- voor pret. Er zijn tonnen besteed, tienduizenden euro's aan sponsoring opgehaald en dan moet de speeltuin nu sluiten. Hoe zijn die financien zó snel opgegaan?"

Veilig

PvdA en D66 zijn verbaasd waarom er vanuit het college de afgelopen jaren geen actie is ondernomen. Joey van Aken (PvdA) blikt vooral vooruit. "Hoe zorgen we ervoor dat we deze speeltuin openhouden en dat deze veilig blijft." Ook SP-woordvoerder Theo de Jong wil dat de voorziening blijft. "Het is een basisvoorziening voor de bevolking", sprak hij. 

Vraagtekens

De VVD was vanaf het begin 'zeer gecharmeerd' over het initiatief. Maar wél waren er bij Gertjan Huismans twijfels over de haalbaarbeid. "Té positieve bezoekersverwachtingen, verloop van vrijwilligers, financiele tekorten", zo somde hij op. De lening is niet afgelost en er is geen geld opzij gezet voor vervangingsinvesteringen en- zo sprak hij: "Dan kan je wel vraagtekens zetten bij de bedrijfsvoering." Huismans stelt: "Is dit we iets dat je aan vrijwilligers moet overlaten?" De VVD-voorman vindt het zelfs 'gevaarlijk' om als gemeente een samenwerkingsverband van 30 jaar aan te gaan met een vrijwilligersorganisatie. "Want in die tijd kan veel veranderen." Huismans ziet dan ook maar één oplossing: zoeken naar een externe, commerciële marktpartij.

Realiteit

Manuela van Gent (BSD) mocht zeven jaar geleden, toen nog als scholier, een maatschappelijke stage volgen bij de speeltuin en merkte toen veel enthousiasme en positiviteit. "Helaas is de realiteit in 2018 anders", stelt ze vast. En het moet niet alléén om geld draaien. "We vinden het belangrijk dat de gemeentekas gezond wordt, maar het sociale aspect van de speeltuin is óók belangrijk". 

Moeizaam verhaal

GroenLinks vreesde al langer dat het mis kon gaan. "Het zou een zeer moeizaam verhaal worden", wist Peter van den Ouden tien jaar geleden al. En inderdaad zijn het jaren van 'kommer en kwel' geworden. Toch wil Van der Velden een grondige analyse en de handdoek in de ring gooien is voor GroenLInks geen oplossing. "Een speeltuin is nodig, een onmisbare voorziening." Hij pleit voor een reddingsplan voor de speeltuin, al dan niet met een andere exploitant. "Daarbij moeten ook de inwoners van Bergen op Zoom betrokken worden".