Eén visie op wonen in de regio: meer lokaal maatwerk

WEST-BRABANT / THOLEN / BEVELANDEN – Stadlander en andere woningcorporaties in de regio hebben een aangescherpte visie op wonen gepresenteerd. Ze roepen gemeenten op om gezamenlijk tot een regionale aanpak te komen, die meer maatwerk mogelijk maakt.

Er is een analyse opgesteld van wat er aan woonvraagstukken speelt in de regio, door de woningcorporaties Woonkwartier, AlleeWonen, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, R&B Wonen en RWS Goes. Er blijkt in de regio een afnemende behoefte aan sociale huurwoningen. Daarnaast is het percentage ‘scheefhuurders’ (mensen die gezien hun inkomen in een duurdere, luxere woning hadden kunnen zitten) gedaald van 30 naar 20 procent en daar gaat het waarschijnlijk bij blijven. De corporaties verwachten dat vooral één- en tweepersoonshuishoudens blijven huren en daarnaast zien ze een toenemende vraag naar aangepaste en gelijkvloerse woningen voor ouderen.

'Gemeente, let op de middeninkomens'

De corporaties willen graag tot een regionale aanpak te komen, in samenwerking met gemeenten en met oog voor wat er lokaal speelt. Er wordt steeds vaker vernieuwd wat verouderd is in plaats van gebouwd en daarnaast vooral toegevoegd wat ontbreekt. Aan de gemeenten vragen zij nu om de koopmarkt, de woningbouwprogrammering en grondpolitiek eveneens op deze marktsituatie en toekomstverwachting af te stemmen. Daarnaast is er volgens de corporaties een risico dat de groep middeninkomens tussen wal en schip valt. Ook hierin zou een rol voor gemeente weggelegd zijn, stelt het manifest. Woningcorporaties vinden het van belang er vooral op te letten dat het aantal huurwoningen met een lage huurprijs op peil blijft omdat het aantal kleine huishoudens binnen hun doelgroep zal toenemen.

Het manifest ‘Wonen met toekomst’ is hier te vinden: www.visiewoningmarkt2030.nl

Stockfoto: © Pixabay/hbieser