Een zaal vol vrienden van Anton van Duinkerken

Bernard Asselbergs (foto 1), de jongste zoon van Anton van Duinkerken, was blij met ‘een zaal vol vrienden van zijn vader’. Voorzitter Michiel Besters (foto 2) hield een een lezing over Van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Foto's: Stichting Anton van Duinkerken Nu

BERGEN OP ZOOM (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Afgelopen zaterdag vond de eerste publieksbijeenkomst van Stichting Anton van Duinkerken Nu plaats. Deze werd georganiseerd in het kader van 75 jaar Bevrijding Brabantse Wal en had plaats in de Verhalenkamer van bibliotheek Het Markiezaat, die tot de laatste plaats bezet was. Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere locoburgemeester Patrick van der Velden, verscheidene Bergse raadsleden en bestuursleden van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal.

In het bijzijn van Bernard Asselbergs, de jongste zoon van Anton van Duinkerken, hield eerst dr. Michiel Besters (voorzitter van de stichting) een boeiende lezing onder de titel Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Van Duinkerken heeft in de jaren dertig openlijk en fel stelling genomen tegen het sterk opkomende nationaalsocialistische gedachtegoed. Dat leidde in 1935 tot De Ballade van den katholiek, een hekeldicht dat gericht was tegen NSB-leider Anton Mussert, nadat deze zich het in zijn propagandablad had veroorloofd aanvallend te schrijven over ‘den zich katholiek noemende Van Duinkerken’. Na Besters’ lezing werd deze bijzondere ballade voorgedragen door Hans Janssen.

Gedrag tijdens onderdrukking

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst hield prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht) een inleiding over het thema verzet en hoe mensen hun gedrag bepalen in situaties van onderdrukking. Met actuele voorbeelden gaf zij aan hoe wij allemaal onze keuzes zouden moeten maken in tijden van onderdrukking, bij racisme, antisemitisme en xenofobie, waarbij het vaak gaat om onze houding in ogenschijnlijk kleine kwesties.

Ontboezemingen

Al met al een zeer interessante middag die werd afgesloten met enkele persoonlijke ontboezemingen van Bernard Asselbergs, die zich vond vertoeven in ‘een zaal vol vrienden van zijn vader’. De eerstvolgende bijeenkomst van Stichting Anton van Duinkerken Nu vindt plaats op zondagmiddag 2 februari 2020 en staat in het teken van de rol van deze markante Bergenaar met betrekking tot de Bergse vastenavend. Meer informatie is te vinden op www.antonvanduinkerken.nu.