Eenmalige uitkering van een energietoeslag voor Bergenaren

De regering heeft besloten om dit jaar, net als in 2022, een eenmalige Energietoeslag te verstrekken voor huishoudens met een laag inkomen.

Deze eenmalige Energietoeslag is extra geld om deze huishoudens te helpen hun energierekening te betalen. ISD-Brabantse Wal (ISD-BW) is begonnen met het automatisch uitbetalen van deze toeslag. Het gaat om een bedrag van € 1300.

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht keren de energietoeslag van € 1.300 via de ISD-BW uit aan de inwoners met een inkomen in 2023 op of onder de 120% van het sociaal minimum. Het netto-inkomen bepaalt of deze huishoudens de energietoeslag krijgen.

De volgende groepen inwoners ontvangen de komende weken de toeslag automatisch:

  • U ontvangt in 2023 een uitkering van de ISD-BW op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW, IOAZ, BBZ of bijzondere bijstand voor levensonderhoud;
  • U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO;
  • U heeft in 2023 een kwijtschelding ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;
  • Wanneer u in 2022 de Energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau.

Inwoners die recht hebben op de automatische verstrekking ontvangen hierover een brief van de ISD- BW. Verwacht wordt dat uiterlijk half december deze huishoudens de eenmalige Energietoeslag 2023 ontvangen.

Inwoners die niet automatisch de energietoeslag ontvangen maar hier toch recht op denken te hebben, kunnen vanaf medio december een aanvraag indienen via de website van de ISD-BW: www.antwoordop.nl