Eerste bewoners volgende week terug naar Goudbaard

BERGEN OP ZOOM – Volgende week donderdag, 26 november kunnen de eerste bewoners van de Goudbaard terugkeren naar hun woning. Stadlander heeft hen daarover woensdagavond geïnformeerd, laat woordvoerder Bert Jansen weten. Het gaat om de bewoners van nummers 1 t/m 38 (de groen-gelabelde appartementen op de bovenstaande afbeelding). Voor de bewoners van de oranje-gelabelde appartementen is de situatie helaas nog steeds onduidelijk. Stadlander verwacht hen medio volgende week wel meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Voor de bewoners van de rood-gelabelde appartementen was het vanaf begin af aan duidelijk dat ze op zoek moesten naar een andere woning, aldus Jansen. "Stadlander heeft ondertussen acht van de twaalf huishoudens kunnen helpen aan nieuwe huisvesting."

Raadspolitiek debatteert over veiligheid parkeergarages

De brand in de Goudbaard is woensdagavond ook uitvoerig besproken in de gemeenteraadscommissie Stad&Ruimte. "Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de veiligheid van flats zoals deze, met name wat betreft parkeergarages", stelt Sander Siebelink (Lijst Linssen) die het onderwerp heeft geagendeerd.

'Preventieve voorzieningen op orde'

Volgens Kevin Boerma van de brandweer Midden en West-Brabant zouden de preventievoorzieningen van het appartementencomplex op orde zijn geweest 'uitgaande van de regelgeving'. Boerma: "Alle brandpreventievoorzieningen hebben gewerkt. De brandmancheten hebben gewerkt. De brandscheiding heeft gewerkt." Ook bij de bouw was alles volgens het boekje verlopen, uitgaande van het wettelijke Bouwbesluit. De brandweer heeft zelfs nog een eindcontrole uitgevoerd.

Uitzonderlijk

Kortom: met alle mogelijkheden is rekening gehouden. En dan… gebeurt het onwaarschijnlijke. De snelheid waarmee de brand om zich heengreep, was uitzonderlijk. Het was in elk opzicht 'geen gewone brand' en ook 'geen gewone brandontwikkeling'. Toen de eerste brandweerlieden enkele minuten na de melding ter plaatsen waren, stonden al vier tot vijf autos in lichterlaaie en was er al sprake van een 'zeer hevige brand'.

Lering voor de toekomst

De politiek wil ook weten wat voor lering er uit te trekken is voor de toekomst. "Is er nou echt geen maatregel te nemen om dit in de toekomst te voorkomen", vraagt Sahin Ergec (PvdA) aan de brandweervoerdvoerder. "Nee", antwoordt Boerma resoluut. Het geeft geen zin om op basis van deze uitzonderlijke situaties extra preventiemaatregelen te nemen, constateert de preventiedeskundige. Wel verwijst hij naar situaties in landen als Duitsland waar altijd sprinklerinstallaties in parkeerkelders verplicht zijn. Maar daar geldt ook andere regelgeving. "We kunnen met z'n allen vinden dat het hier nóg veiliger zou moeten, maar tegen dergelijke malloten die brand stichten is geen kruid gewassen", voegt burgemeester Petter daaraan toe.

Politie-onderzoek

Tijdens de commissie vertelt ook de politie over de zoektocht naar de dader(s). Er zijn al met al 300 onderzoeken -tactisch onderzoek en sporenonderzoek- uitgevoerd waarbij gedragsprofielen zijn vastgesteld, om de daders te achterhalen. Daaruit zijn 'verschillende scenario's' tevoorschijn gekomen en er worden nu 'bijzondere opsporingsmiddelen' ingezet om het aantal mogelijke scenario's verder terug te brengen. In het belang van het onderzoek kon er verder weinig concreets over meegedeeld worden. De burgemeester wordt wel wekelijks geïnformeerd over het verloop van het onderzoek.

Illustratie: Stadlander